การเมือง

มติ ป.ป.ช. สั่ง “มนัญญา” ยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ป.ป.ช.สั่ง “มนัญญา” รมช.เกษตรฯ ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ชี้กฎหมายยกเว้นไม่ครอบคลุมตำแหน่งนายกเทศมนตรี

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยวานนี้ว่า ที่ประชุม ป.ป.ช. มีมติให้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พรรคภูมิใจไทย ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช. โดยคณะกรรมการป.ป.ช.ได้พิจารณาข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า ในกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 105 วงเล็บ 4 ระบุว่า กรณีพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองเดิมและเข้ารับตำแหน่งใหม่ภายใน 1 เดือน บุคคลนั้นไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินนั้น เข้าข่ายสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว.เท่านั้น ไม่เชื่อมโยงไปถึงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น อย่างนายกเทศมนตรี

“เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จะแจ้งไปยัง น.ส.มนัญญา ให้ดำเนินการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งช่วงพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี และช่วงรับตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งในกรณีนี้เป็นปัญหาเรื่องการตีความข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น น.ส.มนัญญา ยังสามารถยื่นขอผ่อนผัน เพื่อขยายเวลาการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินได้”