“พรเพชร” เผยเรียกประชุม ส.ว. 20 ต.ค. ตั้ง กก.ติดตามร่างกม.งบฯ ปี 63

01 ต.ค. 2562 เวลา 7:54 น.

“พรเพชร” เผยเรียกประชุมส.ว. 20 ต.ค. ให้ ส.ว.ใหม่ปฏิญาณตน-ตั้งกก.ติดตามร่างกม.งบฯ-63 ระบุ กรณีส.ว.สายวิชาชีพ แทน “ชยุต” ต้องรอคำพิพากษาของศาลก่อน

วันนี้ (1 ต.ค.62) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นที่มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2562 วันที่ 17 ตุลาคม เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า ในส่วนของวุฒิสภา เตรียมกำหนดการประชุมในช่วงเปิดสมัยวิสามัญ คือ วันที่ 20 ตุลาคม 2562

“พรเพชร” เผยเรียกประชุมส.ว. 20 ต.ค. ให้ ส.ว.ใหม่ปฏิญาณตน-ตั้งกก.ติดตามร่างกม.งบฯ-63 ระบุ กรณีส.ว.สายวิชาชีพ แทน “ชยุต” ต้องรอคำพิพากษาของศาลก่อน

เพื่อพิจารณาเรื่องที่ยังค้างอยู่วาระการพิจารณา เช่น การตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) รวมถึงการให้ส.ว. ใหม่ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่แทนอดีต ส.ว.ที่พ้นจากตำแหน่ง กล่าวคำปฏิญาณตน ทั้งนี้มีทั้งหมด 3 คน คือ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ส.ว. ซึ่งแทนนพ.ธีระเกียรติ เจริญศิลป์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง, พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ซึ่งแทนพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน อดีต ผบ.ทอ. ซึ่งพ้นความเป็น ส.ว. ตามตำแหน่ง ผบ.ทอ. และ ส.ว. ซึ่งมาจากสายวิชาชีพ จำนวน 1 คน

“พรเพชร” เผยเรียกประชุมส.ว. 20 ต.ค. ให้ ส.ว.ใหม่ปฏิญาณตน-ตั้งกก.ติดตามร่างกม.งบฯ-63 ระบุ กรณีส.ว.สายวิชาชีพ แทน “ชยุต” ต้องรอคำพิพากษาของศาลก่อน

ซึ่งต้องเลื่อนลำดับมาแทนนายชยุต สืบตระกูล ที่ต้องพ้นตำแหน่งหลังจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 5 ปี กรณีทุจริตจัดซื้อที่ดินตาบอดของกทม. อย่างไรก็ตามกรณีของนายชยุตนั้นต้องรอคำพิพากษาจากศาลอย่างเป็นทางการ ถึงจะพิจารณาเลื่อนลำดับ ส.ว.ในสายวิชาชีพขึ้นมาแทนและให้บุคคลดังกล่าวนั้นกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่

นายพรเพชร กล่าวด้วยว่าที่ประชุมวุฒิสภาจะมีวาระพิจารณาซึ่งเกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ คือ การพิจารณามอบหมายให้ กมธ.ฯ หรือ คณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นใหม่ พิจารณาติดตามรายละเอียดของเนื้อหาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ เพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในวาระสามแล้ว ทั้งนี้การตั้งคณะทำงานดังกล่าวไม่ถึงขั้นที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ภายในห้องประชุมกมธ.ฯ ของสภาผู้แทนราษฎร