อนาคตใหม่ บุก กกต. จี้ถามมาตรการช่วยลูกจ้าง จัดเลือกตั้งซ่อม ”วันปิยะ”

03 ต.ค. 2562 เวลา 3:56 น.

อนาคตใหม่ จี้ถาม กกต. จัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม วันปิยมหาราช ระบุเป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ หวั่นกระทบผู้ใช้สิทธิ โดยเฉพาะผู้มใช้แรงงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีโอที 2 เท่า เรียกร้องกกต.อำนวยความสะดวก

วันนี้ (3 ต.ค.62) ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) น.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล นางวรรณวิภา ไม้สน และนายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.เพื่อเรียกร้องมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 จ.นครปฐม


อนาคตใหม่  จี้ถาม กกต. จัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม วันปิยมหาราช ระบุเป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ หวั่นกระทบผู้ใช้สิทธิ โดยเฉพาะผู้มใช้แรงงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีโอที 2 เท่า เรียกร้องกกต.อำนวยความสะดวก

น.ส.อมรัตน์ กล่าวว่า วันปิยมหาราช เป็นวันสำคัญข้าราชการและประชาชนจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในวันที่ 23 ต.ค. ซึ่งแม้จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ก็เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในภาคแรงงาน และนักศึกษาอาจไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิ จึงขอให้กกต.ชี้แจงกับประชาชนว่าเหตุใดถึงเลือกวันดังกล่าว


อนาคตใหม่  จี้ถาม กกต. จัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม วันปิยมหาราช ระบุเป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ หวั่นกระทบผู้ใช้สิทธิ โดยเฉพาะผู้มใช้แรงงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีโอที 2 เท่า เรียกร้องกกต.อำนวยความสะดวก

อีกทั้งวันดังกล่าวถ้าทำงานจะได้รับค่าแรงเป็น 2 เท่า จึงเกรงว่าผู้มาใช้สิทธิจากภาคแรงงานจะไม่สามารถออกไปใช้สิทธิได้ ซึ่ง จ.นครปฐม เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม หากประชาชนไม่ออกไปใช้สิทธิ และต้องเสียสิทธิทางการเมือง ไม่สามารถลงชื่อถอดถอน หรือลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ


อนาคตใหม่  จี้ถาม กกต. จัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม วันปิยมหาราช ระบุเป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ หวั่นกระทบผู้ใช้สิทธิ โดยเฉพาะผู้มใช้แรงงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีโอที 2 เท่า เรียกร้องกกต.อำนวยความสะดวก

ด้านนางวรรณวิภา กล่าวว่า กกต.เปลี่ยนวันเลือกตั้งจากวันอาทิตย์เป็นวันพุธ แม้จะเป็นวันหยุดราชการ แต่ภาคเอกชน และนักศึกษาอาจจะไม่ได้หยุด แม้กกต.จะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่านายจ้างจะบังคับให้เป็นวันหยุด พรรคอนาคตใหม่ขอเรียกร้องให้กกต.วางมาตรการรองรับ โดยเฉพาะนักศึกษาที่อาจต้องไปเรียนนอกพื้นที่อ.สามพราน และไม่สามารถไปใช้สิทธิได้

จึงขอให้ กกต. ใช้อำนาจตามมาตรา 34 วรรคสอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยกกต.สั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเอกชนอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เขต 5 จ.นครปฐม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 23 ต.ค. โดยได้รับค่าจ้าง และไม่ถือเป็นวันลา