กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ “อนุทิน” เป็นรัฐมนตรี ที่มีผลงานเด่นชัดฯ มากที่สุด

02 พ.ย. 2562 เวลา 6:28 น.

กรุงเทพโพลล์ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน” ปรากฏว่า อันดับ 1 คือ นายอนุทิน

วันที่ 2 พ.ย. 62 กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,199 คน

พบว่า โครงการหรือผลงานที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด ในไตรมาสแรกของการบริหารงานรัฐบาล คือ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 1 และ เฟส 2 คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็นร้อยละ 30.7 กัญชาเพื่อการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 28.4 ยกระดับ อสม.หมอประจำบ้าน คิดเป็นร้อยละ 28.1 และรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คิดเป็นร้อยละ 25.9

กรุงเทพโพลล์ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน” ปรากฏว่า อันดับ 1 คือ นายอนุทิน

สำหรับรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ

1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข) คิดเป็นร้อยละ 43.6

2. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม) คิดเป็นร้อยละ 25.4

3. นายอุตตม สาวนายน (รมว.กระทรวงการคลัง) คิดเป็นร้อยละ 19.6

4. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์) คิดเป็นร้อยละ 17.5

5. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ (รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) คิดเป็นร้อยละ 15.3

 

ที่มา กรุงเทพโพลล์