กกต.จี้อนาคตใหม่ต้องส่งเอกสารแจงปมเงินกู้”ธนาธร” ขีดเส้นตาย 2 ธ.ค. นี้

27 พ.ย. 2562 เวลา 7:46 น.

อนาคตใหม่ ขอยืดเวลาส่งเอกสารแจงปมเงินกู้ 120 วัน กกต. ขีดเส้นตายแค่ 2 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ออกเอกสารตามข่าวสำนักงานกกต.ลงวันที่ 19 พ.ย. 2562 กรณีมีผู้กล่าวหาว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ได้ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยได้บริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10ล้านบาท ต่อพรรคการเมืองต่อปี โดยกกต.ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณาการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่เพิ่มเติมนั้น

โดยสำนักงานกกต. ขอเรียนว่าพรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือจัดส่ง เอกสารบางส่วนแล้ว แต่ขอขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารบางส่วนต่อกกต.ออกไปอีก 120วันนั้น ในการประชุมกกต.เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับทราบการจัดส่งเอกสารบางส่วนของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้นแล้ว และได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารที่เหลือ โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค. 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด