สภาฯถกงบประมาณฯ 63 วันแรก มาราธอน 15 ชั่วโมง ผ่านแค่ 9 มาตรา

09 ม.ค. 2563 เวลา 2:40 น.

ที่ประชุมสภาฯพิจารณางบประมาณฯ 2563 ในวันแรก ( 8 ม.ค.) กันแบบมาราธอน ใช้เวลาไปกว่า 15 ชั่วโมง แต่ผ่านได้เพียง 9 มาตรา คงเหลืออีก 46 มาตรา พิจารณาต่อวันนี้ (9 ม.ค.) จับตาเพิ่มวันซักฟอก

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท วาระสอง วันแรก (8 ม.ค.) มีการพิจารณาลงมติแค่มาตรา 9 งบรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับ ซึ่งได้ลงมติเห็นชอบ 239 เสียง ไม่เห็นด้วย 11 งดออกเสียง 149 ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

โดยเมื่อเวลา 00.50 น. นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ฐานะประธานที่ประชุมได้สั่งพักการประชุม โดยจะเปิดประชุมอีกครั้งเวลา 09.30 น. ของวันนี้ (9 ม.ค.) รวมเวลาที่ใช้ในการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563  วันแรกเกือบ 15 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ยังเหลือร่างมาตราที่ต้องพิจาณาอีก 46 มาตรา ต้องติดตามว่าการพิจารณาจะจบและแล้วเสร็จเพียง 2 วันหรือไม่ หรืออาจจะต้องขยายเวลาการประชุมในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม เพิ่มอีกหนึ่งวัน