ประชาธิปัตย์ แจง 3 ส.ส.ไม่ร่วมลงมติ เหตุป่วย-ติดภารกิจไปต่างประเทศ

12 ม.ค. 2563 เวลา 5:07 น.

องอาจ คล้ามไพบูลย์ ชี้แจง 3 ส.ส.ไม่ร่วมลงมติ เพราะป่วย 2 คน และไปต่างประเทศอีก 1 คน ชมเปราะภาพรวมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ผ่านไปได้ด้วยดี

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.ของพรรคที่เป็นคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการได้ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ส่วนการพิจารณาในวาระ 2 – 3 ตลอด 4 วัน 3 คืน ที่ผ่านมา ส.ส.ปชป. ก็ได้ร่วมอภิปรายชี้แนะให้เห็นถึงรายละเอียดของการทำให้งบประมาณแผ่นดินจากเงินภาษีอากรของประชาชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

ส่วนบรรยากาศภาพรวมโดยทั่วไปในช่วง 3 คืน 4 วัน ที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ส.ส.ทั้งจากพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านต่างทำหน้าที่เสนอแนะท้วงติงอย่างมีเหตุมีผล จึงอยากฝากให้รัฐบาลนำคำอภิปราย ของ ส.ส.ในสภาไปใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับรายงานข่าวที่ระบุว่า ส.ส.ปชป. 3 ท่าน ไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมและไม่ลงมติในวาระ 3 นั้นพบว่า นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ป่วยอยู่ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดใหญ่ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ ส่วน น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส. สุราษฎร์ธานี ก็ป่วยจนไม่สามารถมาประชุมได้เช่นกัน การไม่ได้ลงมติ ในวาระ 3 ของทั้ง 3 ท่าน ไม่มีนัยยะทางการเมืองแต่อย่างใด