ผลสำรวจซูเปอร์โพล ปชช. 75 % ระบุ “รัฐบาลชนะอยู่ดี” ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

16 ก.พ. 2563 เวลา 4:54 น.

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องคอการเมืองกับการซักฟอกรัฐบาล

วันที่ 16 ก.พ. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPERPOLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องคอการเมืองกับการซักฟอกรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,296 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10– 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

พบว่า จำนวนมาก หรือร้อยละ 40.8 ระบุเป็นคอการเมืองระดับเข้มข้น (ทุกวันถึงเกือบทุกวัน) ในการติดตามข่าวสารการเมืองประจำวัน ในขณะที่ร้อยละ 43.8 ระบุปานกลาง และร้อยละ 15.4 ระบุเบาบางถึงไม่ติดตามเลย

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องคอการเมืองกับการซักฟอกรัฐบาล

ที่น่าเป็นห่วงคือ ความเข้าใจของประชาชนต่อความเป็น ส.ส.ของนักการเมือง พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50.7 เข้าใจว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยังเป็น ส.ส. รองลงมาคือร้อยละ32.7 ระบุ เข้าใจว่า นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ เป็น ส.ส. ร้อยละ 16.3 เข้าใจว่า ร.ต.อ.รด.เฉลิม อยู่บำรุง เป็น ส.ส. และ ร้อยละ 14.6 เท่านั้น ที่ระบุเข้าใจว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็น ส.ส.

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.2 คิดว่า ฝ่ายค้านไม่มีดาวเด่นในสภาในศึกซักฟอกรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 43.8 คิดว่า มี เช่น นายปิยบุตร แสงกนกกุล , นางสาวพรรณิการ์ วานิช นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ , นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นต้น

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องคอการเมืองกับการซักฟอกรัฐบาล

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.0 คาดว่า รัฐบาลชนะอยู่ดี ในศึกซักฟอกรัฐบาลครั้งนี้ ในขณะที่ร้อยละ 25.0 คิดว่าฝ่ายค้านชนะ ทำให้เปลี่ยนรัฐบาลได้แน่ ที่น่าห่วงคือก่ำกึ่งกันเป็นลูกผีลูกคน ไม่รู้ไปทางไหนดี ร้อยละคือ 50.2 คาดว่าผลจากการซักฟอกจะไม่ได้รับประโยชน์ในการแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 49.8 คาดว่าจะได้รับประโยชน์

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ว่า คอการเมืองเองยังสับสนกับนักการเมืองคนไหนเป็น ส.ส. หรือคนไหนไม่ได้เป็น คำถามคืออะไรทำให้คนสับสนได้ถึงขนาดนี้ และประเทศชาติกับประชาชนจะก้าวเดินอย่างไร เมื่อต่างฝ่ายต่างไปคนละทิศคนละทาง ในขณะที่บางประเทศที่เขาเดินหน้าได้ดี เพราะทุกฝ่ายเขามุ่งที่เป้าหมายแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน และช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุขมั่นคง ประชาชนทำมาหากินได้ไม่ขัดสน นักการเมืองทุกฝ่าย และคนในชาติของเขาช่วยกันแก้ไขไม่ทำตัวเป็น “จระเข้ขวางคลอง”

ทางออกคือต้องใช้ 3 ก. 1 ส. คือ ก.1.กำจัดนักการเมืองที่เป็นจระเข้ขวางคลอ ก.2. คือ กำหนดคนดีและเก่ง เข้ามาเสริม ก.3. คือ แก้ปัญหาตอบโจทย์ตรงเป้าโดนใจ และ 1 ส. คือ สื่อสารขับเคลื่อนคนในสังคมให้หนุน เสริมภารกิจของผู้นำได้ดี ไม่ใช่สื่อสารออกไปทำคนสับสน เหมือนไม่ใช่คนในชาติภาษาเดียวกันแบบทุกวันนี้

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องคอการเมืองกับการซักฟอกรัฐบาล

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องคอการเมืองกับการซักฟอกรัฐบาล

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องคอการเมืองกับการซักฟอกรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด