"เทพไท" มองคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ควรเปิดกว้าง ในการสู้ข้อเท็จจริง

17 ก.พ. 2563 เวลา 5:32 น.

เทพไท เสนพงศ์ แสดงความคิดเห็นถึงคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ควรเปิดโอกาสให้มีการต่อสู้ตามขั้นตอนของกฏหมาย ไม่ควรปิดกั้นการไต่สวน หรือการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อหักล้างข้อกล่าวหาทั้งหมด

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวความเห็นของการต่อต้าน หรือคัดค้านการยุบพรรคการเมือง ว่า การยุบพรรคการเมืองนั้น เป็นกระบวนการที่สามารถทำได้ เพราะบ้านเมืองต้องปกครองด้วยหลักของกฏหมาย ถ้าพรรคการเมืองใดมีการกระทำผิดกฏหมาย ก็จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

แต่ถ้าเห็นว่ากฎหมายไม่เป็นธรรม มีข้อบกพร่อง ก็ต้องหาวิธีการ หรือกระบวนการแก้ไขกฎหมายให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น การยุบพรรคการเมือง นอกจากเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่สามารถทำได้

ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่า ในทางปฎิบัติพรรคการเมืองสามารถถูกยุบได้ใน 2 แนวทาง คือ

1.ถ้าพรรคการเมืองเหล่านั้น กระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่นใดที่กำหนดไว้ ก็จะถูกยุบโดยคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรียกว่า ถูกยุบด้วยกฎหมาย

2.ถ้าพรรคการเมืองเหล่านั้น กระทำผิดอุดมการณ์ของพรรค ไม่ปฏิบัติตามสัญญาประชาคม หรือทรยศต่อเจตนารมณ์ที่ประชาชนส่วนใหญ่มอบให้ ก็จะถูกประชาชนลงโทษ ไม่สนับสนุนในการเลือกตั้ง พรรคการเมืองก็จะล่มสลาย พรรคการเมืองนั้นก็จะถูกยุบพรรคโดยประชาชนโดยปริยาย

สำหรับคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในขณะนี้ ก็เป็นเรื่องกระบวนการทางกฎหมาย ตามหลักการที่ถูกต้องเป็นธรรม ก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการต่อสู้ตามขั้นตอนของกฏหมายอย่างเต็มที่ ไม่ควรที่จะปิดกั้นการไต่สวน หรือการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อหักล้างข้อกล่าวหาทั้งหมด

ถ้าหากมีการเปิดกว้างให้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้ในข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่แล้ว ผลการตัดสินจะออกมาอย่างไร ทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับคำตัดสินนั้น มิฉะนั้นบ้านเมืองของเราจะปกครองแบบไม่มีขื่อมีแป อย่าให้การบังคับใช้กฎหมายในประเทศของเราล้มเหลว

เราต้องสร้างมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มแข็ง มีผลในทางปฎิบัติในทันที และต้องทำให้บ้านเมืองปกครองด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างแท้จริง เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง