สรุปสาระสำคัญ คำประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สู้ภัยโควิด 19

24 มี.ค. 2563 เวลา 8:42 น.

สปริงนิวส์ สรุปใจความสำคัญ ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการออกประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ซึ่งจะมีอายุการใช้งาน 1 เดือน ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ การแถลงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID19) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ที่ผ่านมา โดยเนื้อหามีการระบุว่าจะมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นเวลา 1 เดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มี.ค. นี้ ขณะที่รายละเอียดตามที่นายกรัฐมนตรีแถลง สามารถรวบรวมเป็นข้อมูลสำคัญได้ดังนี้

1. จะกำหนดให้มีมาตรการทางการเงินเข้าระบบ พ.ร.ก.การคลัง ภาษี

2. การประกาศใช้ให้มีผลวันที่ 26 มี.ค.นี้

3. จะยกระดับศูนย์ข้อมูลโควิดเดิม ขึ้นเป็นศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศ.อ.ฉ.โควิด)

4. เตรียมจัดตั้งคณะทำงานและบัญญัติข้อกำหนดต่างๆ

5. ดำเนินการลดการแพร่ระบาดโดยมาตรการบังคับ และขอความร่วมมือ

6. การพิจารณา ปิด-เปิด สถานที่ใดๆ ยังอยู่ในการพิจารณาในอนาคต

7. การเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชนจะมีมาตรการคัดกรองที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

8. จัดหาพื้นที่รองรับการกักกัน กักตัว ให้เพียงพอกับสถานการณ์

9. จัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฎิบัติการให้เพียงพอ

10. ให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลเป็นหลัก

11. จะมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และรวมถึงการควบคุมการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

12. ด้านการเงิน จะให้เป็นหน้าที่ของธนาคารของรัฐเป็นผู้ให้ข้อมูล

13. พิจารณาให้หลักการประกันสังคมครอบคลุมผู้อยู่นอกระบบด้วย

14. กำชับสื่อมวลชนและสื่อโซเชี่ยลตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเสนอสู่สาธารณะ

15. การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอายุ 1 เดือน

ขณะที่บางช่วงบางตอน นายกรัฐมนตรีได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการออกมาตรการ หรือคำสั่งใดๆนั้น สามารถทำได้เพิ่มเติมตลอดการประกาซใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งต้องพิจารณาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป