"พรรคเพื่อไทย" อ่านจดหมายเปิดผนึกจากจีน แนะ ต้องไม่เอาประเด็นสาธารณสุขไปเป็นประเด็นทางการเมือง

03 เม.ย. 2563 เวลา 5:56 น.

"พรรคเพื่อไทย" อ่านจดหมายเปิดผนึกจากจีน พร้อมชื่นชมการทำงานสาธารณสุขทุกประเทศ แนะ ต้องไม่เอาประเด็นสาธารณสุขไปเป็นประเด็นทางการเมือง เน้น การทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อ่านจดหมายเปิดผนึก ที่พรรคการเมืองคอมมิวนิสต์จีนได้ส่งมา ซึ่งจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว พรรคเพื่อไทยได้ร่วมลงนามกับพรรคการเมืองอื่นๆทั่วโลก กว่า 240 พรรคการเมือง กว่า 100 ประเทศ เพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ โดยสาระสำคัญในจดหมายเปิดผนึกคือ

1.ยกย่องชมเชย ผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพ ที่อุทิศตนเพื่อช่วยชีวิตและปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน 

2.สนับสนุนให้ทุกประเทศ มีแผนฉุกเฉินและยุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ตามเงื่อนไขของแต่ละชาติ และขอความร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อควบคุมโรค รวมถึงการดูแลผู้ป่วย 

3.เน้นความเข็มแข็งขององค์กรภาคประชาชนและจิตอาสา ด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของภาคประชาสังคม ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

4.ทุกประเทศต้องมีมาตรการและเป้าหมายที่จะปกป้องผู้ได้รับผลกระทบและธุรกิจต่างๆ

5.ทุกประเทศต้องยกระดับการประสานระหว่างประเทศ เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทาน

6.ต้องตื่นรู้ที่จะสร้าง "ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตเพื่อมนุษยชาติ" โดยถือเอาไวรัสโควิด-19 เป็นโอกาสที่จะสร้าง "ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตของการสาธารณสุข" ในเบื้องต้น

7.ชื่นชมประเทศต่างๆ และประเทศจีนที่ใช้ท่าทีที่เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบ ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 อย่างทันท่วงที // 8.ต้องไม่เอาประเด็นสาธารณสุข ที่ต้องร่วมมือกันไปเป็นประเด็นการเมือง

9.ขอให้พรรคการเมืองทั่วโลก ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ทุ่มพลังทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน

10.สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ในการกำกับดูแลการสาธารณสุขโลก

ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาของไวรัสโควิด-19 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงขณะหนึ่งในห้วงเวลาของมนุษยชาติ เฉกเช่นแสงอาทิตย์ ที่จะสาดส่องหลังพายุใหญ่ ขอเพียงทุกคนต่อสู้ร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นและใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็จะผ่านพ้นไปได้

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/630786

อ่านข่าวแนะนำ >>> Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/631471

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/634538

อ่านข่าวแนะนำ >>> How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/635009

อ่านข่าวแนะนำ >>> How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ

https://www.springnews.co.th/alive/edutainment-alive/636779