เสนอให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ถ้าต้องเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง

04 เม.ย. 2563 เวลา 7:30 น.

"องอาจ"เสนอรัฐบาลในกรณีที่สถานการณ์พัฒนาไปถึงขั้นที่ต้องเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงจริง รัฐบาลควรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจำกัดเวลาการออกจากเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว ว่า หากตัวเลขผู้ป่วยยังเพิ่ม อาจต้องประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ชั่วโมง   

รัฐบาลต้องประเมินสถานการณ์ข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 และผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้านเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อรองรับประกาศคำสั่งที่จะออกมาดังนี้

1. สร้างความรับรู้เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงมาตรการที่จะออกมาและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม

2. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไปให้น้อยที่สุด

3. ช่วยเหลือดูแลประชาชนระดับฐานราก ที่หาเช้ากินค่ำซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามสมควร

นายองอาจ กล่าวว่าถ้ารัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงจริง กลุ่มคนที่รัฐบาลควรวางแผนล่วงหน้าที่จะต้องดูแลคือคนจนเมือง ที่หาเช้ากินค่ำ คนไร้บ้าน เร่ร่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามชุมชนแออัดทั้งใน กทม. และตามเมืองใหญ่ๆ ที่มีชุมชนเมืองทั่วประเทศ

วิธีการที่รัฐบาลควรดําเนินการคือร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศออกสำรวจตรวจสอบว่ามีคนเข้าข่ายที่ต้องเข้าไปดูแลตรงไหนบ้าง จากนั้นควรเตรียมช่องทางหาถุงยังชีพที่มีข้าวสารอาหารแห้งหรืออาหารสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการบริโภคแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ให้มีชีวิตอยู่ได้ในช่วงเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง

เชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลเตรียมความพร้อมล่วงหน้าดูแลกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสอย่างจริงจังก็จะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถอยู่ร่วมกันพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

 

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/630786

อ่านข่าวแนะนำ >>> Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/631471

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/634538

อ่านข่าวแนะนำ >>> How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/635009

อ่านข่าวแนะนำ >>> How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ

https://www.springnews.co.th/alive/edutainment-alive/636779