"เทพไท" เห็นด้วย ยืดเยียวยา จ่ายห้าพันเป็น 6 เดือน ดักคออย่าซ้ำรอย บัตรคนจน

08 เม.ย. 2563 เวลา 5:57 น.

“เทพไท” เห็นด้วย ยืดระยะเยียวยาประชาชน รับผลกระทบ โควิด 19 จ่ายห้าพันเป็น 6 เดือน แนะรัฐเยียวยาทุกกลุ่ม เชื่อคนเดือดร้อนมีมากกว่า 9 ล้านคน ดักคอ อย่าให้เหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่คนจนจริงไม่ได้รับ

เทพไท เห็นด้วย ยืดเยียวยา 5,000 บาท เป็น 6 เดือน

เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย.นั้น

“เทพไท” เห็นด้วย ยืดระยะเยียวยาประชาชน รับผลกระทบ โควิด 19 จ่ายห้าพันเป็น 6 เดือน  แนะรัฐเยียวยาทุกกลุ่ม เชื่อคนเดือดร้อนมีมากกว่า 9 ล้านคน ดักคอ อย่าให้เหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่คนจนจริงไม่ได้รับ

ล่าสุด ครม. มีมติให้ขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบคนละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มเป็นจ่ายให้ คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ย.2563 รวมเป็นเงิน 30,000 บาท แต่ให้แค่ 9 ล้านคนเท่านั้น ว่า เห็นด้วยและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19

“เทพไท” เห็นด้วย ยืดระยะเยียวยาประชาชน รับผลกระทบ โควิด 19 จ่ายห้าพันเป็น 6 เดือน  แนะรัฐเยียวยาทุกกลุ่ม เชื่อคนเดือดร้อนมีมากกว่า 9 ล้านคน ดักคอ อย่าให้เหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่คนจนจริงไม่ได้รับ

โดยใช้ระยะเวลา 6เดือน ตามที่ตนเคยได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้ เพราะถ้าประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรอบด้าน เชื่อจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนอย่างแน่นอน แต่อยากจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา 9ล้านคนนั้น

“เทพไท” เห็นด้วย ยืดระยะเยียวยาประชาชน รับผลกระทบ โควิด 19 จ่ายห้าพันเป็น 6 เดือน  แนะรัฐเยียวยาทุกกลุ่ม เชื่อคนเดือดร้อนมีมากกว่า 9 ล้านคน ดักคอ อย่าให้เหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่คนจนจริงไม่ได้รับ

เป็นจำนวนที่ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งหมดหรือไม่ รัฐบาลประเมินตัวเลขจากข้อมูลใด เพราะที่ผ่านมารัฐบาลเคยประเมินตัวเลขผู้ที่ได้รับการเยียวยาผิดพลาด เคยตั้งไว้จำนวน 3 ล้านคน แต่กลับมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งเยียวยามากถึง 24 ล้านคน ถ้าใช้ฐานข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และมีการคัดกรองให้เหลือ 9 ล้านคน

จะเป็นการตัดสิทธิ์ผู้เดือดร้อนที่แท้จริงจำนวนมากหรือไม่ เกรงว่ายังไม่ครอบคลุมผู้เดือดร้อนได้ทั้งหมด อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่อยู่ในระบบข้อมูลของทางราชการ เช่น แรงงานรายวัน แรงงานอิสระ คนตกงาน คนเร่ร่อน ฯลฯ เพราะยอดเงินการเยียวยาคนละ30,000บาท เป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควรสำหรับคนจน

อยากจะให้เงินที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน ได้ตกถึงมือผู้เดือดร้อน หรือคนยากคนจนจริงๆ ไม่อยากให้เหมือนกับกรณีการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่มีคนจนจำนวนหนึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ คนยากจนไม่มีข้าวจะกินกลับไม่ได้รับบัตรคนจน แต่มีบางคนที่เป็นคนรวย คนฐานะปานกลาง คนมีอันจะกิน กลับได้รับบัตรคนจนกันทั่วหน้า มีปรากฎให้เห็นมาแล้ว

อยากจะให้เงิน 30,000 บาท จากรัฐบาล แจกจ่ายไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง อย่าให้มีพวกเหลือบมาเกาะกิน สูบเลือดจากคนจนอีก และเชื่อว่าจะมีคนจนที่เดือดร้อนมากกว่า 9ล้านคนตามที่รัฐบาลประเมินไว้ ซึ่งรัฐบาลจะต้องเตรียมงบประมาณสำรองไว้ส่วนหนึ่ง สำหรับเผื่อเหลือเผื่อขาด เพื่อใช้ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนผู้ยากจน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ