โฆษกนายกฯ แจงขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ส่วนข้อผ่อนปรนยังรอข้อสรุป

28 เม.ย. 2563 เวลา 8:47 น.

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย มติครม. เห็นชอบต่อขยาย พ.ร.ก.-เคอร์ฟิว อีก 1 เดือน ขอ รอฟังศบค.ชี้แจ้งข้อผ่อนปรน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีการอนุมัติขยายพระราชกำหนดเชิญออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคมซึ่งเป็นข้อเสนอจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. โดยขยายจากเดิมที่มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย มติครม. เห็นชอบต่อขยาย พ.ร.ก.-เคอร์ฟิว อีก 1 เดือน ขอ รอฟังศบค.ชี้แจ้งข้อผ่อนปรน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป

โดยที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แล้ว ซึ่งหลังจากการพิจารณา พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสมช. รายงานต่อที่ประชุมเห็นสมควรคงมาตรการ จำกัดการเดินทางเข้าประเทศออกไปอีก 1 เดือน พร้อมกับ ห้ามอากาศยานทำการบินอีก 1 เดือน และยังให้คงมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด และห้ามเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ศบค. กำหนดกรอบอำนาจตามมาตรา 9 ในพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยให้หน่วยงานต่างๆกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการเป็นผู้กำหนดรายละเอียด รวมถึงให้กระทรวงการต่างประเทศ รวบรวมรายชื่อคนไทยที่ตกค้าง และต้องการเดินทางกลับ เพื่อได้จำนวนที่ชัดเจน และเตรียมสถานที่รองรับต่อไป

ในส่วนของการผ่อนคลายมาตรการ โดยมอบหมายให้สำนักงานกลาง กระทรวงสาธารณะสุขและที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ร่วมกันกำหนดหลักการ เพื่อบังคับใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยทั้งหมดต้องยึดปัจจัยตามที่กระทรวงสาธารณสุข และปัจจัยอื่นๆมาประเมินสถานการณ์ร่วม

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังมอบหมายให้พิจารณา ประเภทกิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคหากควบคุมโรคได้ก็จะมีการผ่อนปรนต่อ แต่หากควบคุมไม่ได้ก็จะสั่งปิดทันที ซึ่งในมาตรการผ่อนคลายจะต้องมีการเร่งตรวจเชื้อกลุ่มอาชีพเสี่ยงแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้ประชาชนรอฟังประกาศจากทางศบค. อย่างเป็นทางการ ว่ากิจการประเภทใดบ้างที่สามารถเปิดทำการได้ ซึ่งขณะนี้เองยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใด

 

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/630786

อ่านข่าวแนะนำ >>> Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/631471

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/634538

อ่านข่าวแนะนำ >>> How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/635009

อ่านข่าวแนะนำ >>> How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ

https://www.springnews.co.th/alive/edutainment-alive/636779

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด