โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ 'พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์'

05 ก.ค. 2563 เวลา 2:31 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้า พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔ แก่ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้า พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด