เปิดงบฯ ตำรวจ ปี 64 เผยจัดซื้อเครื่องมือควบคุมม็อบ

09 พ.ย. 2563 เวลา 8:06 น.

เผยแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ รวมเป็นเงินกว่า 3 ร้อยล้านบาท

กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะหลายรายการ อาทิ 

1. รถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม จำนวน 5 คัน งบประมาณ 87,950,000 บาท,

2. โล่ใส จำนวน 18,534 โล่ งบประมาณ 60,050,160 บาท

3. หมวกปราบจลาจล จำนวน 15,781 ใบ งบประมาณ 59,336,560 บาท

4. ชุดป้องกันสะเกิ้ด จำนวน 16,620 ชุด งบประมาณ 54,181,000 บาท

5. เครื่องรบกวนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุแบบติดตั้งบนยานพาหนะ จำนวน 7 เครื่องงบประมาณ 34,828,500 บาท

6. กระบองยาง หรืออุปกรณ์ใช้ตี (Baton) จำนวน 16,620 อัน งบประมาณ 17,617,200 บาท 

7.ลวดหนามหีบเพลง จำนวน 1,000 ชุด งบประมาณ 2,664,000 บาท

รวมเป็นเงิน 316,627,420 บาท