มติด่วนจากมหาเถรสมาคม ห้ามพระ-เณร ร่วมม็อบ!

11 พ.ย. 2563 เวลา 8:17 น.

มหาเถรสมาคม ออกมติเร่งด่วนปราบ พระ-เณร ร่วมม็อบ ยุ่งเกี่ยวการเมือง 4 ข้อ

มหาเถรสมาคม ออกมติเร่งด่วนปราบ พระ-เณร ร่วมม็อบ ยุ่งเกี่ยวการเมือง 4 ข้อ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากกรณีที่มี พระภิกษุ และ สามเณร เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองที่มีการเผยแพร่ภาพกันอย่างแพร่หลาย จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ทางสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยมีการส่งหนังสือแจ้งไปถึงเจ้าคณะปกครองมาแล้ว 2-3 ครั้งด้วยกัน เพื่อให้ดูแลพระภิกษุ และสามเณร แต่ก็ยังมีการเข้าร่วมชุมนุมอยู่ให้เห็นต่อเนื่อง

จากเหตุการณ์ดังกล่าว มหาเถรสมาคม จึงมีการออกมติเร่งด่วน และชัดเจน 4 ข้อ เพื่อแจ้งไปถึงวัดทั่วประเทศห้ามพระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมหรือยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองเด็ดขาด โดยหากฝ่าฝืนจะมีคำสั่ง หรือมติให้ มหาเถรสมาคม ให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทันทีดังนี้

1.ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองดำเนินการกับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่เข้าข่ายความผิดละฝ่าฝืนคำสั่ง เรื่องห้ามพระภิกษุสงฆ์สามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538

2.มีมติมอบถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ซึ่งเป็นประธานกรรมการฝ่ายปกครองสงฆ์ ให้วางแนวทางการป้องกัน การชุมนุมของพระภิกษุ สามเณร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว

3.มีมติให้นำรายชื่อผู้ฝ่าฝืนของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ส่งให้เจ้าคณะผู้ปกครอง เพื่อพิจารณาทางพระธรรมวินัยต่อไป

4.ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางกฎหมาย ตรวจสอบสถานะพระที่เข้าร่วมชุมนุมทุกรูป เพื่อป้องกันพระปลอมเข้าร่วมชุมนุมเพราะจะทำให้ศาสนาเกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ นายณรงค์ กล่าวต่อว่า การเอาผิดกับพระภิกษุ และสามเณร ที่มีการกระทำผิดทางพระธรรมวินัยจะต้องถึงขั้นให้ลาสิกขาหรือไม่ ให้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าคณะผู้ปกครอง โดยไล่ระดับขั้นตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน และให้สึก เบื้องต้นภาพที่มีพระภิกษุ และสามเณร ร่วมชุมนุมประมาณ 7 รูป พบรายชื่อพระจริง 1 รูป เณรจริง 1 รูป ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยจะส่งหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งหากตรวจสอบพบว่าเป็นพระปลอมจะมีการดำเนินคดีอาญาต่อไป

"สำหรับกรณีพระภิกษุ ชูป้ายในระหว่างการชุมนุม ทวงคืนคิ้ว หรือเอาคิ้วคืนมานั้นพระสงฆ์ที่เข้าบวชไม่ได้มีใครบังคับ เข้ามาด้วยความสมัครใจ และกฎบอกไว้ชัดเจนว่าต้องโกนคิ้ว หากยอมรับระเบียบไม่ได้ ก็แค่ลาสิกขาเพราะการบวชไม่ได้มีใครบังคับ มาบวชด้วยความสมัครใจ" นายณรงค์ กล่าว