ความคิดเห็นของคนไทย ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

22 พ.ย. 2563 เวลา 3:58 น.

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ความคิดเห็นของคนไทย ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ  ความคิดเห็นของคนไทย ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นการเลือกตั้งที่ทั่วโลกให้ความสนใจและเฝ้าติดตามผลอย่างใกล้ชิด ว่าใครจะเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจของโลกเป็นคนต่อไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของคนไทยที่สนใจติดตามผลการเลือกตั้งครั้งนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่13-18 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ  ความคิดเห็นของคนไทย ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ  ความคิดเห็นของคนไทย ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ  ความคิดเห็นของคนไทย ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด