10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย

09 ธ.ค. 2563 เวลา 12:43 น.

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ กับ 10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย

เนื่องในวันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ สปริงรวบรวม 10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย มานำเสนอดังนี้

1. รัฐธรรมนูญฉบับที่อายุสั้นที่สุด คือ ฉบับที่ 1 ปี 2475 ได้ใช้งานเพียง 5 เดือน 13 วัน ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ในปีเดียวกัน

2. รัฐธรรมนูญที่มีอายุยาวนานที่สุด คือ ฉบับที่ 2 ปี 2475 ได้ใช้งาน 13 ปี 5 เดือน ประกาศใช้ 10 ธันวาคม 2475 สิ้นสุดเมื่อ 9 พฤษภาคม ปี 2489

3. วันรัฐธรรมนูญ รัฐบาลเคยประกาศให้เป็นช่วงวันหยุดยาว 3 วัน ระหว่างปี 2475 - 2484 ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 ธันวาคม ก่อนเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 9 - 11   ธันวาคม เพื่อสมโภชเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญ

 

4. สถานที่เก็บรัฐธรรมนูญ มี 3 แห่ง ได้แก่ รัฐสภา ใต้มหาเศวตฉัตร ณ พระบรมมหาราชวัง และทำเนียบรัฐบาล

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับจริง เป็นลายลักษณ์อักษร จะใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่อาลักษณ์ชุบหมึก กองปกาษิต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จารหมึกลงในสมุดไทยเล่มขาว ปกลงรักปิดทองล่องชาด พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย เขียนไว้ทั้งหมด 3 เล่ม เก็บรักษาไว้ 3 แห่ง ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

5. รัฐธรรมนูญฉบับ Top Secret ที่สุด คือ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 โดยได้รับฉายาว่า "รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มแดง"

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2490 หลัง จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยที่มาของฉายา ก็สืบเนื่องจาก พล.ท. กาจ เก่งระดมยิง หนึ่งในคณะ ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร

แต่เกรงว่า หากใครรู้เข้า เขาจะโดนข้อหากบฏ จึงนำไปซ่อนใต้ตุ่มแดงในบ้าน กระทั่งหลังรัฐประหารสำเร็จ จึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้

6. รัฐธรรมนูญที่มีมาตราน้อยที่สุด คือ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 ปี 2502 ในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มี 20 มาตรา

7. รัฐธรรมนูญมราใช้เวลาร่างนานที่สุด คือ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 ปี 2511 ใช้เวลาร่างกว่า 9 ปี

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เริ่มต้นร่างเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2502 ยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2511 ในยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ก่อนจะสิ้นสุดลงในปี 2514 หลังจาก จอมพลถนอม ปฏิวัติตัวเอง

8. ส.ส.ร. หรือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ เริ่มต้นขึ้นในปี  2539 โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ปี 2534 (รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 15) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6 และเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญ ปี 2540  

9. รัฐธรรมนูญที่มีมาตรามากที่สุด คือ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ปี 2540 มี 336 มาตรา และถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของไทย ก่อนจะสิ้นสุดลงในปี 2549 หลังจากการรัฐประหาร ที่นำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

10. ประเทศไทย มีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ โดยฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญ ปี 2560

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ กับ 10 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติวันรัฐธรรมนูญ ความสำคัญ ที่มา ภาพเหตุการณ์ในอดีต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด