นายกฯ ใจป้ำเคาะเยียวยาโควิด 4 มาตรการ

12 ม.ค. 2564 เวลา 7:26 น.

นายกรัฐมนตรี ใจป้ำเคาะ 4 มาตรการเยียวยาประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดระลอกใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า วันนี้ได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ที่ได้นำเสนอมาตรการเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการยกระดับมาตรการควบคุมโควิดที่มีการระบาดระลอกใหม่ รวม 4 มาตรการ คือ 

1.ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค.2564 โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน , ให้ส่วนลดค่าไฟตามเงื่อนไข สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ส่วนรายละเอียดมอบหมายให้กระทรวงการคลังชี้แจงต่อไป ทั้งนี้ไม่รวมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรกเท่านั้น 

2.ลดค่าน้ำ 10% เป็นระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค.2564 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

3.ค่าอินเทอร์เน็ต ได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือร่วมกับผู้ประกอบการ และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือ เพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home และสนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีโดยไม่คิดค่าดาต้า 3 เดือน

4.มาตรการคนละครึ่ง ให้ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้ 

พล.อ.ประยุทธ์  ยังบอกว่า เรื่องอื่นๆ ได้มีนโยบายให้เยียวยารายได้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มและครอบคลุมทุกคนเหมือนเช่นที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร เบื้องต้นจะเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน โดยให้กระทรวงการคลังจัดทำแผนเสนอให้ ครม.พิจารณาสัปดาห์หน้า 

ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่อง ยังมีวงเงินเหลืออยู่ 2 แสนล้านบาท และให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือเรื่องหนี้สิน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ เช่น ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารออมสิน 10,000 – 15,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 0.1-0.35% ต่อเดือน ซึ่งจะมีการหารือกันกับสถาบันการเงินต่อไป 

พล.อ.ประยุทธ์ ยังบอกว่า ยังมีมาตรการสาธารณสุข ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิดเพิ่มขึ้น ทั้งอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงและผู้มีกำลังซื้อน้อย พร้อมยืนยันว่า คนไทยทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน จากนี้จะวางแผนเรื่องการกระจายวัคซีน การขนส่งไปพื้นที่ต่างๆ ต้องดูแลให้ทั่วถึง 

พล.อ.ประยุทธ์ ยังบอกว่า ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม เช่น ลดหย่อนเงินสมทบนายจ้าง หรือเยียวยากรณีว่างงาน รวมถึงการให้สิทธิ์เข้ารับการตรวจรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน รวมถึงส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน มอบหมายกระทรวงแรงงานไปแล้วให้ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด