เปิดเอกสารฉบับเต็ม กอ.รมน. ซื้อโซลาร์เซลล์ 45 ล้านบาท ได้อะไรบ้าง

12 ม.ค. 2564 เวลา 10:20 น.

เว็บไซต์ กอ.รมน. เผยเอกสารการการประกวดราคาติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับเต็ม

เปิดเอกสารละเอียดประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเอกสารฉบับเต็มที่นี่

เว็บไซต์ กอ.รมน. เผยเอกสารการการประกวดราคาติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับเต็ม

เว็บไซต์ กอ.รมน. เผยเอกสารการการประกวดราคาติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับเต็ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด