svasdssvasds

“ลมหายใจเพื่อน้อง” ปตท. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้เด็กไทย

“ลมหายใจเพื่อน้อง” ปตท. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้เด็กไทย

การศึกษาคือหนึ่งในรากฐานสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในแต่ละปีเด็กไทยที่หลุดจากระบบการศึกษามีจำนวนไม่น้อย ปตท. ได้จัดตั้งโครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” ขึ้น เพื่อลดช่องว่างและมอบโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคให้กับเด็กและเยาวชนไทย

จากการสำรวจของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่ามีนักเรียนในครอบครัวที่ยากจน มีจำนวนราว 60,000 คน ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบ ซึ่งการหลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควรจะทำให้พวกเขาติดอยู่ในกับดักความยากจน และมีโอกาสสูงมากที่ความยากจนจากรุ่นพ่อแม่จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น ปรากฎการณ์นี้เรียกว่า ปัญหาความยากจนข้ามชั่วคน (Intergenerational Poverty)

“ลมหายใจเพื่อน้อง” ปตท. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้เด็กไทย ปตท. ตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า 150 ล้านบาท ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ให้แก่เด็กและเยาวชนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 จำนวนกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ 

“ลมหายใจเพื่อน้อง” ปตท. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้เด็กไทย “ลมหายใจเพื่อน้อง” เติมเต็มช่องว่างทางการศึกษาให้กับเด็กไทย

โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” เฟสแรก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม PTT Virtual Run เดินวิ่งระดมทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน และจากการระดมทุนจำนวน 150 ล้านบาท ต่อมาได้มีการสานต่อ “โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” เฟส 2 เดินวิ่ง 20 ล้านก้าวก๊อดจิ เพื่อระดมทุน 20 ล้านบาท จัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” ผ่าน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เพื่อช่วยเด็กๆ ที่เสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากเหตุไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุ อาชญากรรม ทั้งต่อตัวเองและครอบครัว

“ลมหายใจเพื่อน้อง” ปตท. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้เด็กไทย “ลมหายใจเพื่อน้อง” ปตท. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้เด็กไทย

ทุนนี้ของ ปตท. ได้ช่วยให้เด็กๆ กลุ่มนี้ไปต่อในระบบการศึกษาได้ โดยแบ่งเป็นภูมิภาคดังนี้

ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ประกอบด้วย กำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, เชียงราย, เชียงใหม่, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน

จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว 6,206 คน

ภาคกลาง จำนวน 25 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ระยอง, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี

จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว 11,592 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, บึงกาฬ, บุรีรัมย์ มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์,หนองคาย, หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ, อุดรรธานี, อุบลราชธานี, เลย

จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว 9,758 คน

ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี

จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว 32,444 คน

จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษารวมทั้งหมด 60,000 คน โดยระดับชั้น ป.6 สามารถเรียนต่อชั้น ม.1 ได้ จำนวน 14,500 คน และระดับชั้น ม.3 สามารถเรียนต่อชั้น ม.4 หรืออื่นๆ จำนวน 45,500 คน ซึ่ง 100% ยังคงอยู่ในระบบการศึกษา และมีอัตราการมาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85