svasdssvasds

เก็บแต้ม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนต่อสำเร็จ โครงการลมหายใจเพื่อน้องจาก ปตท.

เก็บแต้ม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนต่อสำเร็จ โครงการลมหายใจเพื่อน้องจาก ปตท.

ก้าวนี้เพื่อศึกษา โครงการลมหายใจเพื่อน้อง รวมพลัง เดิน-วิ่ง จากพี่ส่งน้อง 60,000 คน เรียนต่อ สะสมระยะทางรวม กว่า 7 ล้านกิโลเมตร

รวมพลังก้าวจนสำเร็จ! ต้องขอบคุณความร่วมมือร่วมใจจากพี่ๆ ที่เห็นความสำคัญของโอกาสทางการศึกษากว่า 93,061 คนที่เข้าร่วมใน โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” กิจกรรม PTT Virtual Run ที่สามารถทำสถิติทะลุ 600,000 กิโลเมตร ได้ในเวลาเพียง 6 วัน โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อดึงน้องนักเรียนและเยาวชนที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาได้กลับมาเรียนต่ออีกครั้ง 

ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 45 วัน โดยเปิดให้ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ เดิน-วิ่งสะสมระยะทาง เพื่อแปลงเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ หลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการก็ได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจ เพราะสามารถช่วยเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้กว่า 60,000 คน จากระยะทาง เดิน-วิ่งสะสมรวมแล้วกว่า 7,425,061 กิโลเมตร

เก็บแต้ม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนต่อสำเร็จ โครงการลมหายใจเพื่อน้องจาก ปตท. เก็บแต้ม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนต่อสำเร็จ โครงการลมหายใจเพื่อน้องจาก ปตท.

ซึ่งโครงการ ลมหายใจเพื่อน้อง จึงมีส่วนช่วยในการลดช่องว่างทางการศึกษาที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ข้อมูลจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า 1 ใน 5 ของเด็กและเยาวชนไทย กำลังเผชิญกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กินระยะเวลาเกือบสามปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลานี้เองทำให้มีนักเรียนหลุดออกไปจากระบบการศึกษาถึงกว่า 238,000 คน 

 

นอกจากทำให้วิถีชีวิตการทำงานเปลี่ยนแปลง การเกิดขึ้นของนวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ สำหรับในเรื่องของการศึกษาที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคล ยิ่งดูน่าเป็นห่วงและต้องเร่งรับมือกับช่องว่างที่เกิดขึ้นที่ได้รับผลกระทบในวงกว้างทั้งไทยและทั่วโลกโรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนมาเป็นในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ทำให้เด็กเล็กและเด็กโตต้องอยู่กับหน้าจอต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ส่วนในเรื่องของการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและการเข้าสังคม ก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน  

นักเรียนและเยาวชนไทยกว่า 238,000 คน ที่เป็นอนาคตของชาติกำลังถูกดับความฝันลง ภาครัฐและเอกชนที่เห็นความสำคัญของโอกาสทางการศึกษาจึงต้องเข้ามารับมือเร่งแก้ไขและเตรียมพร้อมอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเรียนรู้ของเด็กๆ และมอบความมั่นคงทางการศึกษาอย่างยั่งยืนจนสร้างอาชีพที่มั่นคงไม่ให้พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาอย่างโดดเดี่ยว 

เก็บแต้ม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนต่อสำเร็จ โครงการลมหายใจเพื่อน้องจาก ปตท.

นอกจากนี้ ทางโครงการ PTT Virtual Run ยังได้จัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” ด้วยงบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้นสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไปแล้วกว่า 171 ล้านบาท ปูทางสร้างความมั่นคงในเส้นทางการเรียนรู้ของเด็กไทยให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป
 

related