สัมมนาออนไลน์ Thailand Next episode 1 : Innovation Beyond Business โอกาสนวัตกรรมเศรษฐกิจ

04 ส.ค. 2564 เวลา 8:56 น. 19

นวัตกรรมที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเปลี่ยนโลกธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เนชั่น จัดสัมมนาออนไลน์ Thailand Next episode 1 : Innovation Beyond Business โอกาสนวัตกรรมเศรษฐกิจ

Nation

ในวาระครบรอบ 50 ปี เครือเนชั่น เปิดเวที Virtual Forum  Thailand Next  episode 1 : Innovation Beyond Business โอกาสนวัตกรรมเศรษฐกิจ เวทีที่เปิดให้เห็นโอกาสจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในระบบเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อจากนี้

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13:30-16:00 น

สามารถลงทะเบียนรับชมได้ที่ www.nationgroup.com/seminar/Innovation2021
หรือ โทร. 02 338 3000 กด 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด