svasdssvasds

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ZERO CARBON : วิกฤติ – โอกาสไทยในเวทีโลก

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ZERO CARBON : วิกฤติ – โอกาสไทยในเวทีโลก

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ZERO CARBON : วิกฤติ – โอกาสไทยในเวทีโลก พบกับ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Thailand’s Strategy : การค้าสู่ความยั่งยืนในเวทีโลก”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ZERO CARBON : วิกฤติ – โอกาสไทยในเวทีโลก

พบกับจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Thailand’s Strategy : การค้าสู่ความยั่งยืนในเวทีโลก”

และ ช่วงเสวนาหัวข้อ "Carbon War : จุดเปลี่ยนการค้า-ลงทุนโลก” กับมุมมองทางการค้าจากหน่วยงานภาครัฐ

  • โสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  • ณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต 
  • นันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
  • เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

ปิดท้ายเวทีด้วยเสวนา “ZERO CARBON : วิกฤติ-โอกาสไทย” พบกับผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน

  • เกรียงไกร  เธียรนุกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
  • ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
  • สมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

พบกันในงานสัมมนา ZERO CARBON : วิกฤติ – โอกาสไทยในเวทีโลก 

ในวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.thansettakij.com/seminar/ zerocarbon

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานต้องรับวัคซีนครบ 3 เข็มขึ้นไป ก่อนเข้าพื้นที่จัดงานต้องเข้ารับการตรวจ ATK บริเวณจุดคัดกรอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 338 3000 กด 1

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด