svasdssvasds

เปิดตัว NDTP แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ จะมาทำให้การค้าขายข้ามแดนง่ายขึ้น เร็วขึ้น

เปิดตัว NDTP แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ จะมาทำให้การค้าขายข้ามแดนง่ายขึ้น เร็วขึ้น

ทำความรู้จัก แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ National Digital Trade Platform (NDTP) เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการด้านนำเข้า - ส่งออกสินค้า ทำธุรกิจได้สะดวกขึ้น ยื่นเอกสารได้รวดเร็วขึ้น ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน

มีแพลตฟอร์มมาใหม่แต่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ชื่อว่า แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (National Digital Trade PlatformNDTP) โดยจะมาเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า เพื่อใช้ติดต่อ ประสานงาน ส่งและรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกและนำเข้ากับหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในประเทศ และคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งจะลดการใช้กระดาษและไม่ต้องมานั่งกรอกเอกสารแบบเดิมๆ กันอีกต่อไป

เปิดตัว NDTP แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ จะมาทำให้การค้าขายข้ามแดนง่ายขึ้น เร็วขึ้น

ใครร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ม NDTP บ้าง

เนื่องจากความตั้งใจที่จะพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลาง ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าถึงและใช้งานได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์มโดยตรง ซึ่งจะต้องระดมสมองร่วมกันว่า ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้จากแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทยจะเป็นอย่างไร จะพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับอะไรบ้าง ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

โดยภายในงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม NDTP มีผู้มาให้ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

 • นายกอบศักดิ์​ ดวงดี
  ผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC)
 • นายจำรัส สว่างสมุทร
  ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • นายผรินทร์ อมาตยกุล
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • นายปราโมทย์  หล่อศรัทธา
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส & ประธานสายงานบริหาร บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
 • นายอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์
  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)

การดำเนินการเพื่อให้เกิดการ Digitize ด้านการค้าระหว่างประเทศ จะมี 2 ส่วน

 1. NDTP ในประเทศไทย: NDTP เป็น Project ที่ขับเคลื่อนโดยกกร ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคเอกชน 3 สถาบัน คือ สภาหอการค้า สภาอุตสากรรม และสมาคมธนาคารไทย เริ่มต้นทำงานกันมาตั้งแต่ปี 2019 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในส่วนของ B2B และไปเชื่อมต่อกับกระบวนการในส่วนของ B2G และ G2G ซึ่งดำเนินการภายใต้ NSW
 2. การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มประเทศคู่ค้า

เปิดตัว NDTP แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ จะมาทำให้การค้าขายข้ามแดนง่ายขึ้น เร็วขึ้น

สำหรับการดำเนินการของ Phase 1 หรือการรองรับรายการส่งออกและนำเข้าที่ทำการค้ากับคู่ค้าในประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ก่อน โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องน้อยกว่าเดิมมาก และอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 • เอกสารทางการค้าที่ผู้ส่งออกและนำเข้าจัดเตรียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีโครงสร้างข้อมูลของเอกสารที่ ETDA พัฒนาจากมาตรฐานของ UN/CEFACT
 • เอกสารอื่นๆ ในรูปแบบ PDF รวมทั้งเอกสารการขนส่งสินค้า 

เปิดตัว NDTP แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ จะมาทำให้การค้าขายข้ามแดนง่ายขึ้น เร็วขึ้น

4 จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการจัดตั้งและพัฒนา NDTP

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในประเทศไทย
 • ทำให้การติดต่อประสานงานทางธุรกิจเพื่อการส่งออกนำเข้า ง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น
 • ช่วยป้องกันการทำธุรกรรมในเชิงมิชอบหรือการทำธุรกรรมซ้ำซ้อน
 • ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการทำการค้าแก่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs ในประเทศ

การพัฒนาและทดสอบ แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (National Digital Trade PlatformNDTP คาดว่าแล้วเสร็จกลางเดือนสิงหาคมนี้ และคาดว่าพร้อมดำเนินรายการ Proof of Concept และ Pilot Live ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565

รู้จัก สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC)  ก่อนประชุมเอเปค

ด้วยการนำของประเทศไทยในปี 2022 สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยผู้นำเอเปคในปี พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นกระบอกเสียงหลักของภาคธุรกิจในเอเปค ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุม พร้อมแนวทางประจำปีภายใต้หัวข้อ Embrace. Engage. Enable เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการดำรงความอยู่รอดของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกๆ คน ทั้งนี้ มีการกลยุทธ์ 5 ด้านของ APEC Business Advisory Council 2022 (ABAC 2022) เอาไว้แล้ว

กลยุทธ์หลัก 5 ด้านของ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค

1. Regional Economic Integration Working Group ประกอบด้วย

 • ความคืบหน้าสู่การบรรลุข้อตกลงด้าน FTAAP
 • การสนับสนุน WTO และสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีตามกฎ
 • การเสริมสร้างการค้าบริการและการลงทุน
 • การเสริมสร้างการเปิดพรมแดนอีกครั้งเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและราบรื่น

2. Digital Working Group ประกอบด้วย

 • การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
 • การเร่งการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า
 • การขยายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สำคัญเพื่อเร่งความเร็วของระบบดิจิทัลของเศรษฐกิจและการรวมเข้ากับระบบดิจิทัล 

3. MSME and Inclusiveness Working Group ประกอบด้วย

 • ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลต่อกลุ่ม MSMEs
 • การยกระดับการผนวกรวมเข้าด้วยกัน ผ่านการส่งเสริมผู้หญิงในการมีอำนาจทางเศรษฐกิจ
 • ส่งเสริมการปฏิบัติที่ยั่งยืน
 • การสร้างความสามารถทางการเงินของ MSMEs

4. Sustainability Working Group ประกอบด้วย

 • การสร้าง Next zero economy และส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสีเขียวในเอเปค
 • การก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพลังงานที่สู่ความเป็นคาร์บอนต่ำในเอเปค
 • ส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืน

5. Finance and Economics Working Group ประกอบด้วย

 • ส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
 • การพัฒนากรอบความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนเพื่อการถ่ายโอนความเสี่ยงจากโรคระบาด
 • การจัดหาเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน
 • การสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยด้านการเงินดิจิทัล
related