ข่าว

บสส. 9 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการดำเนินงานของ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มี ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562