การแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

07 ก.พ. 2563 เวลา 8:18 น.

การแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานแลนดิ้ง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดย นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน  นายกสมาคมกีฬาทางอากาศฯ ร่วมกับ จังหวัดหนองคาย จัดการแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  สนามแข่งขันกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางอากาศ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีมาตรฐานตามหลักสากลและ เปิดโอกาสให้นักกีฬาชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นสมาชิกสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาทางอากาศฯ ที่ตนเองถนัด อีกทั้งยังได้ใช้สนามแข่งขันแห่งนี้เป็นสนามเก็บคะแนนตามที่สหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ หรือ FAI กำหนด และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การแข่งขันของนักกีฬาและเพื่อให้เยาวชนประชาชนในจังหวัดหนองคาย จังหวัดใกล้เคียง ประเทศเพื่อนบ้านได้รู้จักกีฬาทางอากาศฯ ชนิดนี้และส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องในอนาคต

การแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. ณ  บริเวณลานแลนดิ้ง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปยังจังหวัดต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นักกีฬา จำนวน  59   คน  จากประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยทั้งนี้การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกภาคส่วนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนทุกแขนง

การแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. ณ  บริเวณลานแลนดิ้ง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

สุดท้ายนี้สมาคมฯ ขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, จังหวัดหนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย, สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดหนองคาย, กรมป่าไม้, ศูนย์ป่าไม้หนองคาย, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล ในอำเภอสังคม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย, หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคาย, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด, เครื่องดื่มชาร์ค เอนเนอจี้ดริ้งค์ โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนในครั้งนี้  สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook“ ของสมาคมฯ(Rasat Thailand)และแฟนเพจของสมาคมฯ (สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)  และทางเว็บไซต์ www.rasatthailand.com

การแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสานสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. ณ  บริเวณลานแลนดิ้ง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด