svasdssvasds

รถยนต์ไฟฟ้า อนาคตยานยนต์ไทย

รถยนต์ไฟฟ้า อนาคตยานยนต์ไทย

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

รถตุ๊กตุ๊กไร้เสียง ไร้มลพิษ ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ที่เรียกว่า หรือ eTukTuk รถสไตล์ไทย ๆ ที่กำลังเปลี่ยนไปจากอดีต จากรถที่มีชื่อเสียง จากรูปลักษณ์ และเสียงเครื่องยนต์ที่มีเอกลักษณ์ ได้เริ่มปรับรูปโฉมให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

 

นับเป็นอีกทางเลือกของการเลือกใช้พลังงาน ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อน 0.1-0.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตร เทียบกับ ตุ๊กตุ๊กแบบเก่าใช้เชื้อเพลิง 9-10 กิโลเมตรต่อลิตร ค่าใช้จ่ายของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าอยู่ที่ 40-80 สตางค์ต่อกิโลเมตร ส่วนรถแบบเก่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 บาท ต่อกิโลเมตร

รถยนต์ไฟฟ้า อนาคตยานยนต์ไทย

นายไพรวัลย์ เทียนแจ่ม ผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า บอกว่า เริ่มเปลี่ยนจากรถแบบเดิมมา

เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าได้ 3-4 เดือนแล้ว แม้จะมีราคาแพงกว่า แต่ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันหรือก๊าซได้เฉลี่ยวันละ 100 บาท ส่วนรถไฟฟ้าเสียค่าชาร์จไฟประมาณ 20 บาทต่อ 100 กิโลเมตรซึ่งวิ่งได้เกือบทั้งวันแต่มีข้อเสียเรื่องแบตเตอรีมีราคาแพง

 

หลายหน่วยงานเร่งระดมมาตรการส่งเสริมการผลิต และ ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยกระทรวงพลังงาน มีแผนเป็นขั้นตอน ขณะนี้กำลังของบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรถยนต์ 4 ล้อรับจ้าง หรือ รถแท็กซี่ มาเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าลักษณะเดียวกันกับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

 

กระทรวงการคลัง กำลังยกร่างประกาศยกเว้นอากร สำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และ ร่างประกาศกรมศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์ และ พิธีการศุลกากร ส่วน บีโอไอ ใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ ในเขตพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

แต่ปัญหาน่ากังวล คือ ข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลง เขตเสรีอาเซียน-จีน ( ACFTA) ที่กำหนดอัตราภาษีนำเข้าภายใต้พิกัด 8703.80 ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ที่จีนส่งเข้ามาขายได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าตามข้อตกลงเมื่อปี 2546-2547 เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2561 ขณะที่การแก้ไขข้อผูกพันนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศภาคี จึงยังระบุเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่ได้ เพราะ ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างไทยกับจีนหากแก้ไขล่าช้า จะกระทบค่ายรถยนต์รายอื่นที่มีฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย คณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางออกสำหรับเรื่องนี้

***รับชมคลิป***

related