svasdssvasds

วินนักบุญ ที่ให้ พระ เณร แม่ชี คนท้อง คนตาบอด คนพิการ นั่งฟรี

วินจักรยานยนต์รับจ้าง MRT ศูนย์ราชการนนทบุรี ที่ยืนหยัดในการให้ พระ เณร แม่ชี คนท้อง คนตาบอด คนพิการ นั่งฟรี โดยหัวหน้าวิน โอ๋ ศรีนารัตน์ ผู้คิดริเริ่มทำเพื่อส่วนรวม

โอ๋ ศรีนารัตน์ หัวหน้าวินรถจักรยานยนต์ เป็นผู้ที่ก่อตั้งวินรถจักรยานยนต์นี้และตั้งใจที่จะให้บริการแก่ พระ เณร แม่ชี คนท้อง คนตาบอด คนพิการ นั่งฟรี!!!! โดยที่เค้าไม่ได้ทำเพียงคนเดียว แต่สมาชิกวินรถจักรยานยนต์นี้ ใครที่จะเข้ามาทุกคนก็ต้องทำแบบนี้เช่นกัน

แล้วถ้าสมาชิกในวินไปเก็บเงินล่ะ? โอ๋ ศรีนารัตน์ หัวหน้าวินรถจักรยานยนต์บอกว่า...ก็คงจะอยู่ร่วมวินกันไม่ได้ เพราะเงินที่ได้ ไม่ได้เทียบเท่ากับ “ความสุข” จากบุญที่เราได้ทำจากหัวใจ...

ฟังเรื่องราว “ความสุขของการเป็นผู้ให้” ของ ที่นอกจากจะเป็นผู้ให้แล้ว ก็ยังเป็นผู้รับความสุขจากการให้ในครั้งนี้ด้วย

โอ๋ ศรีนารัตน์ หัวหน้าวินรถจักรยานยนต์

Win motorcycle taxi

related