ยกเลิก กักตัว ฟรี คนไทยหลังไปต่างประเทศ ต้องจ่ายค่าโรงแรม ASQ เอง

03 ก.ค. 2564 เวลา 9:27 น. 90

จากการที่ ศบค.แถลงเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่าหลังจาก 1 ก.ค. นี้ คนไทยที่ไปต่างประเทศมาแล้วต้องการกลับเข้าสู่ประเทศไทย ต้องเสียค่า กักตัว หรือค่าที่พัก Alternative stage quarantine เอง เนื่องจาก 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น

       จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยว่า  1 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยและชาวต่างชาติเข้ารับการกักตัวเพิ่มมากขึ้น คนไทยไปต่างประเทศและก็กลับเข้ามาใช้สิทธิตรงนี้ ทำให้รัฐมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น จากนี้จะกลับไปสู่นิวนอร์มอล ลดสถานกักกันโรคของรัฐ SQ จัดไว้ให้สำหรับกลุ่มเปราะบาง หรือข้าราชการที่เดินทางกลับเข้ามาเท่านั้น  ส่วนกรณีอื่นคนไทยและต่างชาติต้องใช้  (AQ) Alternative quarantine เอง แต่หากเป็นคนไทย รัฐจะช่วยในเรื่องการตรวจหาเชื้อ  มีผล 1 ก.ค.2564 นี้

 

       ส่วนสถานกักกันโรคของหน่วยงาน Organizational Quarantine (OQ) จะใช้รองรับกรณี
       แรงงานไทยที่กลับจากการทำงานในต่างประเทศ กลุ่มคนพวกนี้หารายได้เข้ามา  กระทรวงแรงงานจะประสานกับภาคเอกชน กำหนดพื้นที่และเรื่องต่างๆ ให้

       ขณะที่ กลุ่มคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก แล้วต้องการกลับมา ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง แต่ไม่มีกำลังในการจ่าย ภาครัฐจะจัดหา OQ ในส่วนนี้ให้ รัฐยังเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่าย  

       ด้านผู้ที่เดินทางมาทางอากาศและทางน้ำ ใช้มาตรการเดียวกันคือ กักตัวใน AQ  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการกักตัวเอง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กของ ศูนย์โควิด19 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด