เผยขั้นตอน home isolation ทำไงบ้าง? ป่วยโควิดกักตัวรักษาเองที่บ้าน

29 มิ.ย. 2564 เวลา 3:30 น. 14

อธิบดีกรมการแพทย์ เผย แนวทางและขั้นตอน home isolation ป่วยโควิดรักษาตัวเองที่บ้าน บรรเทาวิกฤตเตียงเต็ม นำร่องผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง ย้ำทำได้แค่บางเคส ส่งยา อุปกรณ์ อาหาร 3 เวลา ให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการและความพร้อมสถานที่ก่อน และผู้ป่วยต้องสมัครใจ

        เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์เตียงในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ยังไม่ดีขึ้น มีจำนวนน้อยลง จำนวนผู้ป่วยที่รอเตียงผ่านสายด่วน 1668 มีอยู่ราว 400-500 ราย 

       ทำให้กรมการแพทย์หารือเพื่อเร่งแก้ปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยใช้แนวทาง Home Isolation คือ ให้ผู้ป่วยโควิด19 ดูแลตัวเองที่บ้านระหว่างรอเตียง แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกราย โดยเจ้าหน้าที่จะคัดกรองเบื้องต้นก่อนว่าเคสใดทำได้ ซึ่งจะมีการแจกอุปกรณ์เครื่องมือไปที่บ้าน เช่น ปรอทวัดไข้ กับที่วัดออกซิเจน  เทเลเมดสอบถามอาการทุกวัน 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป​์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :


โดย home isolation มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. ให้โรงพยาบาลประเมินผู้ป่วยที่มีอาการน้อย หรือ กลุ่มสีเขียว มีความยินยอมที่จะรักษาตัวอยู่ที่บ้าน 
 2. ประเมินปัจจัยแวดล้อม เช่น มีห้องนอน หรือ ห้องน้ำ ที่สามารถแยกการใช้งานได้หรือไม่
 3. หากมีโรคประจำตัว อาการต้องคงที่
 4. จัดส่งอุปกรณ์ไปที่บ้าน เช่น ที่วัดไข้ / เครื่องวัดออกซิเจน 
 5. มีทีมแพทย์ให้คำปรึกษา/สอบถามอาการ ผ่านโทรศัพท์ วันละ 1 ครั้ง 
 6. สั่งจ่ายยาไปที่บ้าน
  หากมีไม่มีอาการ แพทย์จะจ่ายยา ฟ้าทลายโจร
  หากเริ่มมีอาการ แพทย์จะจ่ายยา ฟาวิพิราเวียร์ 
 7. พร้อมจัดส่งอาหารให้ผู้ป่วยวันละ  3 มื้อ
 8. การรักษาทั้งหมดผู้ป่วยไม่ต้องจ่าย ทางโรงพยาบาลจะเบิกจ่ายกับ สปสช. แบ่งเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าดูแลผู้ป่วย และค่าอาหาร 3 มื้อ ไม่เกิน 2,100 บาท/คน/วัน

       โดยขณะนี้มีการนำร่องกับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลราชวิถี  18 ราย พบว่า 16 ราย อาการดีขึ้น ส่วนผู้ที่อยู่ในสิทธิ์ประกันสังคม และ สิทธิ์ข้าราชการ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

       ส่วนผู้ที่อยู่ในชุมชน หรือที่อยู่อาศัยไม่เอื้อ ก็จะให้ทำจุดพักคอย Community isolation โดยจะประสานกับกลุ่มจิตอาสาและผู้นำชุมชนในการดูแลต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด