svasdssvasds

ดนตรีคลาสสิกเป็นของคนชั้นสูงจริงเหรอ?

"ครูต้นกล้วย" ยืนหยัดที่จะปลูกฝังดนตรี ให้กับเด็กในชุมชนคลองเตย เพียงอยากให้ดนตรีนำพาเด็กๆไปพบเห็นโลกกว้าง

ท่ามกลางอบายมุข ปัญหาสังคมต่างๆที่ปกคลุมทุกพื้นที่ในชุมชนคลองเตย "ครูต้นกล้วย" วรินทร์ อาจวิไล ครูสอนดนตรีชุมชนคลองเตย ที่ยืนหยัดที่จะปลูกฝังดนตรี ในหัวใจของเด็กๆที่นี่ เพียงเพราะเขาอยากให้ดนตรีนำพาเด็กๆไปพบเห็นโลกกว้าง สังคมอื่นๆ นอกเหนือจากถิ่นที่อยู่ เพื่อวันนึงโลกของเด็กๆจะกว้างพอ ให้เขาเลือกทางเดินชีวิตในแบบอื่นๆได้ ก็เท่านั้นเอง

related