svasdssvasds

รวม ปณิธานปีใหม่ ที่คนยุคดิจิทัลควรตั้ง เพื่อให้ชีวิต ข้อมูล และเงิน ปลอดภัย

รวม ปณิธานปีใหม่ ที่คนยุคดิจิทัลควรตั้ง เพื่อให้ชีวิต ข้อมูล และเงิน ปลอดภัย

การตั้ง ปณิธานปีใหม่ เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนชอบตั้งช่วงวันขึ้นศักราชใหม่ และในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากจนแยกออกจากกันได้ยาก การใส่เรื่องดิจิทัล ลงไปในความคั้งใจที่จะทำจึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ให้ความสำคัญ

ปณิธานปีใหม่ หรือ New Year’s Resolutions เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะทำให้สำเร็จ เช่น คงามก้าวหน้าในอาชีพ การเงิน การอยู่อาศัย รวมถึงการทำสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นในยุคดิจิทัล จึงควรมีปณิธานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลด้วย

ปณิธานปีใหม่ ยุคดิจิทัล มีอะไรบ้าง ?

  • เปลี่ยน Password อีเมลล์ , เฟซบุ๊ก และจัดลำดับความสำคัญของรหัส โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมของคน คือ ใช้รหัสอยู่ไม่กี่ชุด ซึ่งบางคนใช้ “รหัสเดียวเที่ยวทั่วโลก(อินเทอร์เน็ต)”

    ดังนั้นหลักการ Cybersecurity ที่ดี คือ เราต้องแบ่งลำดับชั้นความสำคัญให้ชัดเจนว่าอะไรสำคัญมากที่สุด เช่น รหัสอีเมลหลัก ต้องเป็นรหัสเดียวที่ใช้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น , รหัสโซเชียลมีเดีย ก็เป็นอีกชุดหนึ่ง และ รหัสบัญชีธนาคาร เป็นต้น

เนื่องจากเรามีบัญชีบนโลกอินเทอร์เน็ตหลากหลายบัญชี การค่อย ๆ ทยอยเปลี่ยนพาสเวิร์ดและจัดลำดับความสำคัญจึงเป็นเรื่องที่ใช้เวลาพอสมควร การนำมาตั้งเป็น ปณิธานปีใหม่ ก็เป็นแรงผลักดันที่ดีในการทำให้ชีวิตดิจิทัล เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รวม ปณิธานปีใหม่ ที่คนยุคดิจิทัลควรตั้ง เพื่อให้ชีวิต ข้อมูล และเงิน ปลอดภัย

  • ไล่ลบ Digital Footprint หรือ ประวัติบนโลกออนไลน์ สำหรับ Gen Y และ Gen Z ที่โตมาพร้อมกับโซเชียลมีเดีย อย่าง Hi5 หรือ Facebook เมื่อ 10 ปีก่อน เราก็จะมีสเตตัสหรือรูปที่เรียกว่า “ยุคมืด” ของตัวเอง หรือ สเตตัสบางอย่างที่เรากลับไปอ่านก็เขิน ๆ หน่อย การตั้งปณิธานว่าจะลบยุคมืดเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน

เรื่อง Digital Footprint นี้ เคยหวนมาทำร้ายใครหลาย ๆ คนมาแล้ว เช่น ดาราที่โพสต์เรื่องราวการเมืองเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว เป็นต้น

  • ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ด้วยแอปฯ ออมเงินในโทรศัพท์มือถือ เพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตคนรุ่นใหม่ ถ้าหาเงินเท่าไหร่ใช้หมด จะเรียกว่า “สุขสั้น ทุกข์นาน” ดังนั้นการออมเงินเพื่อให้เรา มีเงินตอนแก่จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งต้องอาศัยวินัยเป็นอย่างมาก

โดยแอปฯ ออมเงิน ปัจจุบันหลาย ๆ แอปฯ มีการแสดงกราฟิกสวย ๆ ให้เห็นเลยว่าในแต่ละเดือนเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ซึ่งนั่นทำให้ง่ายต่อการจัดสรรชีวิตมากยิ่งขึ้น

  • ตั้งเป้าในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น เช่นการซื้อนาฬิการอัจฉริยะ Smart Watch มาจับอัตราการเดิน การนอน การนั่งเป็นระยะเวลานาน เพื่อสร้างเสริมให้สุขภาพดีขึ้น เป็นต้น

เราจะเห็นได้ว่า สิ่งต่าง ๆ ล้วนใช้เวลา การนำมาตั้งปณิธาน จะเป็นแรงผลักดันให้เราเริ่มทำในสิ่งที่ต้องใช้เวลาและวินัยในการทำ ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น แต่ถ้าหากไม่เริ่มจากตัวเรา ก็อาจสายไปสำหรับวันข้างหน้า

related