svasdssvasds

โลกเหลือเวลา 5 ปี กู้วิกฤตโลกเดือด ก่อนหวนกลับไปแก้ไขไม่ได้อีกตลอดกาล

โลกเหลือเวลา 5 ปี กู้วิกฤตโลกเดือด ก่อนหวนกลับไปแก้ไขไม่ได้อีกตลอดกาล

นาฬิกาคาร์บอน (Carbon Clock) ชี้ว่า มนุษย์เหลือเวลา 5 ปี 2 เดือน แก้วิกฤตโลกเดือด ก่อนที่โลกจะแตะ 1.5 องศาเซลเซียส วิกฤตสภาพภูมิอากาศจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถหวนกลับไปแก้ไขได้

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเห็นตรงกันว่า ถ้าหากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกแตะ 1.5 องศาเซลเซียส โลกจะตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศที่ไม่อาจหวนกลับมาแก้ไขได้อีกแล้ว

Carbon Clock หรือนาฬิกาคาร์บอน ถูกสร้างขึ้นโดย Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change หรือ สถาบันวิจัยสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกจากประเทศเบอร์ลิน ซึ่งนาฬิกาเรือนนี้ได้รับข้อมูลและการตรวจสอบจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) แล้ว

ซึ่งจากตัวเลขล่าสุด การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะแตะ 1.5 องศาเซลเซียสได้นั้น มนุษย์เหลือเวลาอีกเพียง 5 ปี 2 เดือน 18 วันเท่านั้น นอกจากนี้มนุษย์ก็ยังเหลือเวลาอีกแค่ 22 ปี 11 เดือน 27 วันเท่านั้น ในการทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกแตะ 2 องศาเซลเซียส

หากอุณหภูมิแตะถึงตัวเลขดังกล่าว โลกจะเข้าสู่ภาวะหายนะด้านสภาพอากาศจนไม่อาจหวนกลับไปแก้ไขได้อีกแล้ว ซึ่งกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบเต็มคือคนรุ่นต่อไปในอีกราว ๆ 50-100 ปีข้างหน้า

related