svasdssvasds

กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ประวัติ ส.ว.ตัวตึง ยืนยัน "ไม่โหวตพิธาเป็นนายกฯ"

กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ประวัติ ส.ว.ตัวตึง ยืนยัน "ไม่โหวตพิธาเป็นนายกฯ"

เปิดประวัติ กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. ที่ออกมายืนยันว่า "จะไม่โหวต" ทิม พิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน "ล้านเปอร์เซนต์"

คุณกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เกิดวันที่ 28 มีนาคม 2499 ปัจจุบันอายุ 67 ปี เป็นชาวจังหวัดพิจิตร จบการศึกษาจากโรงเรียนคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ก่อนจะมาเดินทางบนเส้นทางการเมือง คุณกิตติศักดิ์ เป็นเกษตรกรมาก่อน และเริ่มต้นเส้นทางการเมืองด้วยการเล่นการเมืองท้องถิ่น เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดพิจิตร ต่อมาถูกแต่งตั้งให้เป็น สนช. หรือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนคนที่แต่งตั้งขึ้นมาก็คือ คสช.

ในด้านผลงานที่ผ่าน คุณกิตติศักดิ์เคยเป็นแกนนำชาวนา ติดตามเงินค่าจำนำข้าว, ประธานชาวนาภาคเหนือ, อุปนายกสมาคม เครือข่ายชาวนาไทย,
คณะกรรมการตรวจสอบโครงการจำนำข้าวจังหวัดพิจิตร, ร่วมติดตามจับโรงสี โกงเงินจำนำข้าวกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงโครงการพัฒนาบึงสีไฟอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน คุณกิตติศักดิ์กำรงตำแหน่ง สมาชิกวุฒสภา(ส.ว.) และควบตำแหน่งอื่นๆเช่นรองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สุงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา, กรรมาธิการกมธ. การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นต้น

 

 

ด้านครอบครัว คุณกิตติศักดิ์ สมรสกับนางฉลอง รัตนวราหะ โดยแจ้งทรพย์สินและรายได้ในปี 2562 ว่ามีรายได้ต่อปีที่ 284,000 บาท รายจ่าย 240,000 บาท
ทรัพย์สินที่มี 1,654,849.42 บาท หนี้สิน 300,160 บาท

related