svasdssvasds

"PEA" เปลี่ยน "ใบแจ้งค่าไฟฟ้า"รูปแบบใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ประกาศเปลี่ยน ใบแจ้งค่าไฟฟ้า รูปแบบใหม่ มีทั้งใบกำกับภาษีและ QR code สำหรับชำระค่าบริการ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการของประชาชน

ใบแจ้งค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่

จุดสังเกตแรก คือ มุมขวาบน จะมีการระบุไว้ชัดเจน ว่าเป็น ใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยใบค่าแจ้งไฟฟ้าจะมาพร้อมกับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี และ QR code สำหรับชำระเงินในใบเดียวกัน เพื่อความสะดวกสบายในการชำระค่าไฟให้กับทุกคน ซึ่งใบแจ้งนี้จะจัดส่งให้ตามรอบการใช้ไฟ และมีระยะเวลาในการชำระเงินค่าไฟตามวันที่มีการระบุในใบแจ้ง ภายใน 10 วัน

 

ส่วนอีกใบจะเป็นใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระ หรือ ใบแจ้งเตือนก่อนมีการตัดไฟ

โดยใบนี้จะมีลักษณะเป็นใบสีฟ้า และมีการระบุไว้ที่มุมขวาบน ว่าเป็น “ใบแจ้งเตือนค่าไฟค้างชำระ” ใครที่ได้ใบนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะคุณอาจถูกตัดไฟได้ ซึ่งใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระ จะถูกจัดส่งให้ ก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้ชำระค่าไฟ ตามระยะเวลาที่ใบแจ้งค่าไฟกำหนด โดยมีเวลาอีก 7 วันหลังจากได้ใบนี้ ในการไปชำระค่าไฟให้เรียบร้อย ก่อนที่ PEA ตัดไฟ

 

 

เพราะฉะนั้น ไม่ต้องตกใจไปถ้าคุณได้ใบแจ้งค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนแต่ถ้ากังวลว่าใช่ของทาง PEA หรือไม่ สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์

1129 PEA Contact Center หรือติดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ที่ดูแลท่านได้เลยครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง