svasdssvasds

วิธีการเตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่าเชงเก้น ด้วยตัวเอง

วิธีการเตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่าเชงเก้น ด้วยตัวเอง

ใครกำลังจะไปยุโรปต้องดูคลิปนี้ เพราะเรามีเคล็ดลับในการเตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่าเชงเก้น ด้วยตัวเอง แบบนี้ผ่านฉลุยแน่นอน

สำหรับการทำวีซ่าเชงเก้น ถ้าเราขอแบบ Multiple-entry Visa เราทำเพียง 1 ครั้งก็สามารถเดินทางได้มากถึง 26 ประเทศแต่ข้อแม้คือห้ามอยู่เกิน 90 วัน ได้แก่


ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, เซอร์แลนด์ 

เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง
- แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปสถานทูตตามประเทศที่ต้องการ
- ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 35 x 45 มิลลิเมตร พื้นหลังขาว 2 ภาพ ต้องถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
(บางร้านถ่ายรูปด่วนจะทราบเลย เราแค่แจ้งว่าถ่ายเพื่อขอวีซ่าเชงเก้น)
 - หนังสือเดินทาง (Passport) >> ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ถ้าเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นมาก่อน แต่อยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้นำไปยื่นด้วย
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (เราสามารถจองไว้แต่ยังไม่จ่ายเงินได้นะคะ ขอแค่มีหลักฐานว่าเราจองแล้วนะ)
- เอกสารการจองที่พัก การจองและการเช่าสิ่งต่าง ๆ >> เช่น การเช่ารถ และการจองตั๋วรถไฟใน/ระหว่างประเทศ (เราสามารถจองไว้แต่ยังไม่จ่ายเงินได้นะคะ ขอแค่มีหลักฐานว่าเราจองแล้วนะ)
- ประกันการเดินทาง จะต้องมีการคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร และจะต้องเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต
- หนังสือรับรองการทำงานและเงินเดือน ให้บริษัทรับรองว่าเราทำงานที่นี่นานหรือยัง เงินเดือนเท่าไหร่และจะกลับมาทำงานภายในวันที่เท่าไหร่
 -หลักฐานทางการเงิน สเตตเมนต์ รายการเดินบัญชีขอไว้ที่ 6 เดือนล่าสุด เคล็ดลับที่สายเที่ยวบอกกันมาคือ ขอให้บัญชีของคุณมีรายการเดินบัญชีประจำเห็นเงินเดือนเข้าออก และยอดเงินคงเหลือสุดท้ายให้ครอบคลุมการใช้จ่ายทั้งทริปตามแพลนของเราแล้วคูณสอง เช่นทริปนี้ประมาณ 50,000 บาท เลขสวยๆที่ควรมีก็ 100,000 บาท 

แล้วเราต้องยื่นที่ไหนถ้าไปหลายประเทศ
เราสามารถเลือกได้ 2 อย่างคือ ขอกับปประเทศที่เราพำนักนานที่สุด กับ ประเทศแรกที่เราเหยีบย
ส่วนเคล็ดลับที่เราจะเลือกจาก 2 ประเทศนี้คือ ต้องหาข้อมูลว่าประเทศไหนใจดีกว่ากัน บางทีเราอาจได้ 2 ปี ไปเลย

ควรทำเรื่องขอวีซ่าก่อนเดินทางนานเท่าไหร่ 
คุณสามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนที่จะเดินทาง และไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เพราะเขาจะใช้ระยะเวลาในการพิจาณาประมาณ 7- 10 วัน 

ระยะเวลาที่เราจะได้ อยากได้เยอะๆทำไงดี
อันนี้ตอบยากสุดๆ เฟรมเองพยายามหาคำตอบแต่ยังไม่เจอ เพราะบางทีก็ได้ตรงวันไปเท่าไหนได้เท่านั้น บางทีก็ 90 วัน บางครั้งก็เคยได้ 1 ปี แต่ครั้งต่อไปได้แต่วันที่ขอ ก็มี อันนี้คงอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้อนุมัติแล้วหละ

ใครพร้อมแล้วก็จองคิวกันได้เลยช่วงนี้คิวแน่นแทบทุกที่เลยนะคะ ที่สำคัญไม่มีรับ “walk in”