ปิดฉาก "หาดคำสมบูรณ์" บึงกาฬให้รื้อร้านค้า 60 วัน เพื่อพัฒนา

21 ก.ย. 2561 เวลา 12:09 น.

หาดคำสมบูรณ์ บึงโขงหลง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กลับพบว่าร้านค้าริมหาดสร้างรุกล้ำลำน้ำ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือแจ้งให้รื้อถอน ถือว่าปิดตำนานหาดคำสมบูรณ์ เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ คุณรัชดาภรณ์ ม่วงทำ ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์

หาดคำสมบูรณ์ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ร้านค้าที่สร้างเรียงรายอยู่บริเวณหาดคำสมบูรณ์ บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ที่มีมากถึงประมาณ 100 ร้านค้า ที่ชาวบ้านอ้างว่ามีมานานกว่า 30 ปี และร่วมกันอนุรักษ์ จนสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบึงกาฬมานานหลายปี จนได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

หาดคำสมบูรณ์ บึงโขงหลง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กลับพบว่าร้านค้าริมหาดสร้างรุกล้ำลำน้ำ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือแจ้งให้รื้อถอน ถือว่าปิดตำนานหาดคำสมบูรณ์ เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ คุณรัชดาภรณ์ ม่วงทำ ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์

แต่ตอนนี้เหลือระยะเวลาเพียงแค่ 60 วัน ที่ร้านค้าเหล่านี้จะต้องรื้อถอนออกให้หมด โดยกรมเจ้าท่า สาขาหนองคาย ออกหนังสือแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ร้านค้าที่รุกล้ำ ลำน้ำบึงโขงหลง ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อพัฒนาต่อไปและให้คนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

หาดคำสมบูรณ์ บึงโขงหลง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กลับพบว่าร้านค้าริมหาดสร้างรุกล้ำลำน้ำ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือแจ้งให้รื้อถอน ถือว่าปิดตำนานหาดคำสมบูรณ์ เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ คุณรัชดาภรณ์ ม่วงทำ ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์

จากการตรวจสอบของสำนักปฏิรูปที่ดิน จ.บึงกาฬ พบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทำกินเพื่อการเกษตรสปก.นั้น กลับแบ่งขายและขายสิทธิ์ให้ผู้อื่นไปทำกิน โดยผิดเงื่อนไขและต้องเพิกถอนสิทธิ์ กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต่อไปและเมื่อพิสูจน์แล้ว ต้องเพิกถอนจำนวนเกือบทั้งหมด ตลอดชายหาดคำสมบูรณ์ยาวนับกิโลเมตร

หาดคำสมบูรณ์ บึงโขงหลง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กลับพบว่าร้านค้าริมหาดสร้างรุกล้ำลำน้ำ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือแจ้งให้รื้อถอน ถือว่าปิดตำนานหาดคำสมบูรณ์ เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ คุณรัชดาภรณ์ ม่วงทำ ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์

ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าชุดพญาเสือเข้าชี้แจงประชาชน

หลังชี้แจงประชาชนจนเข้าใจ หน่วยพญาเสือ ก็เริ่มจัดรูปแบบการจัดการพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ

  1. จัดการเดินแนวเขตเพื่อควบคุม การบุกรุก ยึดถือครอบครองที่ดิน
  2. จัดการพื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยว หาดคำสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ

หาดคำสมบูรณ์ บึงโขงหลง เป็นทะเสสาปน้ำจืดขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับเทศบาลบึงโขงหลง ที่บึงโขงหลงนี้นอกจากจะมีชายหาดทอดยาว เหมาะป็นสถานที่เล่นน้ำทั้งเด็กและผู้ใหญ่และยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก