ข่าวจริง สปริงนิวส์

อัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ

ผู้แทนพระองค์ เป็นประธาน อัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศ ท่ามกลางความอาลัยของประชาชน ที่ร่วมในพิธี