ตรวจผลงาน ทช. มาตรการสูบบุหรี่ชายหาด

อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ และ เจษฎา จี้สละ พาคุณผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน ตรวจผลงาน ทช. มาตรการสูบบุหรี่ชายหาด รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย To Night