“กฤษฎา” เด้งรับ “สมคิด” จี้ลดราคาสินค้าเกษตร “ปุ๋ย-ยา-น้ำมัน”

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

“กฤษฎา” เด้งรับ “สมคิด” …สั่งลดราคาปุ๋ย-ยา-น้ำมัน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. วันนี้ *”กฤษฎา” เด้งรับ “สมคิด” …สั่งลดราคาปุ๋ย-ยา-น้ำมัน* รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ