ศิลปะบำบัด โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ช่วยเด็กพิเศษคืนสู่สังคม

วิชาศิลปะบำบัด เป็นอีกหนึ่งกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนให้ เด็กพิเศษซึ่งเป็น ออทิสติก (Autistic) เพื่อฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน และฝึกทักษะประสบการณ์ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการ

ศิลปะบำบัดเด็กพิเศษ จ.ขอนแก่น 

วิชาศิลปะบำบัด เป็นอีกหนึ่งกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนให้เด็กพิเศษซึ่งเป็น ออทิสติก (Autistic) เพื่อฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน และฝึกทักษะประสบการณ์ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการ จนทำให้ปัจุบันนี้ เด็กพิเศษ  จากทุกระดับชั้นของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น มีผลผลิตทางศิลปะ วางจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ให้กับตนเองได้ในระหว่างเรียนอีกด้วย ติดตามได้จากรายงาน