ข่าวเด่นปี 61 : “น้องแบม” นศ.ฝึกงานแฉโกง ต้นแบบโมเดลทำความดี

ปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐ “ทุจริตคอร์รัปชั่น” ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการโกงเงินของผู้พิการ,คนยากไร้ ของเจ้าหน้าที่ “ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง” จ. ขอนแก่น ที่ถูกเปิดโปงโดย “น้องแบม” นักศึกษาฝึกงาน ม.มหาสารคาม

“น้องแบม” นศ.ฝึกงานแฉโกง พม. ต้นแบบโมเดลทำความดี

“เราต้องช่วยเหลือคะ เพราะว่าหัวใจของประชาชน เค้าอยู่กับเราแล้ว คือถ้าประชาชนเค้าไม่ได้รับความเป็นธรรม แล้วอีกทั้งนักพัฒนายังไม่ช่วยแล้วประชาชนจะไปขอความช่วยเหลือจากใคร ก็อยากฝากตรงนี้ไว้” น้องแบมกล่าว หลังเธอตัดสินใจเลือกที่เปิดโปงเจ้าหน้าที่ ปลอมลายเซ็น ที่ศูนย์คุมครองคนไร้ที่พึ่ง จ. ขอนแก่น ด้วยสถานะที่เป็นพึ่ง นักศึกษาฝึกงานนั้น จึงได้แจ้งทางให้กับ อ. ที่ปรึกษา แต่ผลที่ได้จึงต้องผิดหวัง จะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆแล้ว ยังถูกต่อว่า และ ถูกหัวหน้าภาควิชาให้ไปกราบขอโทษเจ้าหน้าที่ทุจริต เธอจึงต้องพิสูจน์ตนเอง เดินหน้ายื่นหลักฐาน ปปท. นำไปสู่การตรวจ จับคุม

ถือเป็นต้นแบบการทำความดี ที่นำมาสู่การตรวจสอบศูนย์คนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ พบการทุจริตใน 67 จังหวัด รวมมูลค่า 264 ล้านบาท!!