รายงานพิเศษ

เสียงสะท้อนมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

หลังรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ประชาชนต่างรู้สึกดีใจที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ แต่ส่วนใหญ่สะท้อนความเห็นให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์ข้อมูลและนโนบายให้ชัดเจนกว่านี้ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธ์ ติดตามจากรายงานทีมข่าวเฉพาะกิจ