วิกฤตโรงพยาบาล 250 แห่ง แพทย์ พยาบาล ไม่มีหน้ากาก สั่งของไม่ได้

02 มี.ค. 2563 เวลา 3:45 น.

โรงพยาบาลเอกชนร่อนหนังสือถึงอนุทิน วอนจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลเอกชนเพราะขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤติ บางแห่งต้องใช้หน้ากากผ้า สาเหตุเพราะซื้อไม่ได้ โรงงานต้องจัดส่งให้กับกรมการค้าภายในเท่านั้น แถมจะขอซื้อยังต้องรอคิว

ว่าด้วยเรื่องหน้ากากอนามัยนั้นกลายเป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าระดับประเทศ เมื่อได้มีการพูดถึงปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เพราะนอกจากประชาชนทั่วไปจะหาซื้อเพื่อใช้งานไม่ได้แล้ว โรงพยาบาลก็หาซื้อไม่ได้เช่นกัน เหตุเพราะโรงงานต้องจัดส่งให้กับกรมการค้าภายในเท่านั้น

สมาคมโรงพาบาลเอกชน ได้ทำหนังสือลงวันที่ 27 ก.พ. 2563 ถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อย่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล เรื่องโรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย สำหรับใช้ป้องกันโรคโควิด-19 ในขั้นวิกฤต โดยมีเนื้อหาว่า เนื่องจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจระบาดในวงกว้างขึ้น ซึ่งเป็นผลให้โรงพยาบาลเอกชนมีการรับคนไข้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 70 ในโรงพยาบาล

แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยเข้าขั้นวิกฤต และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่มีหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ทำให้บุคลกรทางการแพทย์ต้องใช้หน้ากากผ้าซึ่งมีความเสี่ยงมาก ทั้งนี้เป็นเพราะไม่สามารถจัดซื้อจัดหาหน้ากากอนามันได้ เพราะกรมการค้าภายในได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม และโรงงานผู้ผลิตต้องจัดส่งให้กับกรมการค้าภายในเท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายให้โรงพยาบาลเอกชนได้ ทั้งนี้ได้ติดต่อขอซื้อจากกรมการค้าภายในน แต่ได้รับคำตอบว่าให้แจ้งเข้าไปเพื่อเข้าระบบการรอคิว

 

หนังสือฉบับนี้ยังระบุด้วยว่า หากไม่มีหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคที่รับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และส่งผลร้ายแรงมากยิ่งขึ้น จะทำให้ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้

สมาคมโรงพยาบาลในฐานะผู้แทนของโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 250 แห่งทั่วประเทศ จึงได้ทำการสำรวจจำนวนหน้ากากอนามัยขั้นต่ำที่ต้องการใช้แต่ละวัน และขอความอนุเคราะห์ได้โปรดจัดสรรหาหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อจะได้สามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการระบาดมากไปกว่านี้ หรือให้โรงพยาบาลสามารถจัดซื้อจัดหาจากที่ใด เพื่อให้มีใช้โดยประสานงานกับทางสมาคมฯ เพื่อให้ปันส่วนให้โรงพยาบาลเอกชนได้เท่ากันอย่างเพียงพอ

ลงนามโดย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชนร่อนหนังสือถึงอนุทิน วอนจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลเอกชนเพราะขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤติ บางแห่งต้องใช้หน้ากากผ้า สาเหตุเพราะซื้อไม่ได้ โรงงานต้องจัดส่งให้กับกรมการค้าภายในเท่านั้น แถมจะขอซื้อยังต้องรอคิว

คำถามคือหากโรงพยาบาลประสบเหตุขาดแคลนหน้ากากอนามัย แต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยได้เป็นจำนวนมาก แล้วหน้ากากอนามัยเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนกันแน่ ทั้งนี้ได้มีการติดต่อขอข้อมูลไปแล้วก็ยังไม่ได้นับคำตอบแต่อย่างใด..