ข่าว

“หมอธีระวัฒน์” ย้ำ ระยะสุดท้ายจะทำหรือไม่ทำ? ปิดประเทศ 21 วัน

ผอ.ศูนย์ฯโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ โพสต์ย้ำ มาตรการปัจจุบันช่วยไม่มาก ต้องปิดประเทศ 21 วัน ห้ามออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น

วันนี้ (18 มี.ค. 63) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha อีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้โพสต์ข้อความเตือนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า ปิดต้องปิดแบบออสเตรีย 21 เพราะระยะฟักตัว 14 และเมื่อเกิดอาการที่ไม่มากหรือไม่รู้ตัว

ขณะที่โพสต์ล่าสุดระบุว่า ระยะสุดท้ายจะทำหรือไม่ทำ? 18/3/63

ประเทศไทยต้องการมาตรการแบบที่หยุดการแพร่ได้เด็ดขาดหรือมากที่สุดเช่นประเทศจีน ขอ 21 วัน
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษ
•ห้ามออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น
ยกเว้นอาชีพที่ไม่สามารถทำจากที่บ้านได้ เช่นแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ พนักงานสาธารณูปโภค
•ออกไปทำธุระที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
•หรือจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
•และออกมาลำพัง หรือด้วยคนน้อยที่สุด
•ห้ามการชุมนุม โดยเด็ดขาด
•ในสถานที่ทำงานที่อนุญาตให้ไปทำนั้นต้องป้องกันตนเอง และรักษาระยะหนึ่งถึง 2 เมตร
•ในกรณีที่ออกจากบ้านในกลุ่มที่จำเป็นดังกล่าวต้องสวมหน้ากาก และล้างมือบ่อยที่สุด
•ในขณะที่มีมาตรการปิดบ้านมีกระบวนการทำลายเชื้อ ในทุกพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้านอำเภอตำบลจังหวัด

ปิดสถานที่อย่างที่รัฐบาลประกาศขณะไม่ช่วยอะไรมาก เพราะการใช้ชีวิตของประชาชนยังเหมือนเดิม ยังมีการทำงานในออฟฟิศ การเดินทางยังใช้ รถโดยสารเช่นเดิม
การแพร่แม้อาจจะดูเหมือนลดจำนวนในแต่ละวันได้ แต่รอปะทุเป็นอาการหนักขึ้นเรื่อยๆที่ต้องเข้าโรงพยาบาล และกระทบระบบสาธารณสุข
ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริง ดูสถานการณ์ในโรงพยาบาลขณะนี้ตั้งแต่ความลำบากในการจำแนกผู้ต้องสงสัยและมีผู้ป่วยติดเชื้อจริงมากขึ้น และอุปกรณ์และบุคลากร ที่จะอัตคัดขึ้นตามลำดับ

มาตรการปิดบ้านดังกล่าวไม่ใช่จบแล้วจบเลย แต่ต้องมีมาตรการต่อเนื่องเช่นในประเทศจีนคือ มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยดำเนินชีวิตเริ่มเข้าใกล้ปกติมากขึ้น และมีการตรวจตราหาผู้ติดเชื้อใหม่และกักกันรักษา การตรวจตราหาผู้ติดเชื้อใหม่ได้ง่าย โดยชุดตรวจหาแอนติบอดีในเลือดแบบเพิ่งติดเชื้อ หรือติดเชื้อมานานแล้ว ซึ่งถูกประหยัดและรวดเร็ว และมีการสุ่มตรวจเป็นกลุ่ม เป็นระยะในพื้นที่ต่างๆ เป็นควบคุมตลอดเวลา จนกว่าจะมีวัคซีน