เห็นด้วย!! CHES หนุน ป.ป.ช.ตรวจสอบทรัพย์สิน จี้สอบถึง “คณบดี” ด้วย

07 พ.ย. 2561 เวลา 1:33 น.

ประกาศป.ป.ช.พ่นพิษ ทำกรรมการสภาวิทยาลัยไขก๊อกลาออก หนีกฎยื่นบัญชีทรัพย์สิน ขณะนี้นายกฯสั่งให้หาทางออกดังกล่าวแล้ว ขณะที่ประธานป.ป.ช.ยันเป็นการทำตามกฎหมาย แต่เปิดช่องอาจเลื่อนบังคับใช้ได้ก่อน 2 ธ.ค.ออกไปก่อน แต่ปมนี้ ก็มีฝ่ายสนับสนุนให้ตรวจสอบ เพื่อเป็นการสร้างธรรมาธิบาลในองค์กรภาครัฐ

เรื่องนี้ รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาฯศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) เผยว่า คณะกรรมการเชส  มีมติเห็นด้วยกับทางป... ซึ่งคณะกรรมการ ส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย การแสดงความสนับสนุน ทั้งที่หลายฝ่ายคัดค้าน อยากสะท้อนว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล ที่ไม่อยากยุ่งยาก วุ่นวายในการแสดงบัญชีทรัพย์สิน กังวลว่าถ้าทำหลุดไปจะเป็นคดีภายหลัง

แต่เป็นโอกาสที่ดีในการตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งเป็นการคานอำนาจ ป้องกันไม่ให้กรรมการสภาฯกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกี้ยเซี้ยะกัน สำหรับคณาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งในกรรมการสภาฯ มีการคุยกันยินดีปฏิบัติตามกฎหมาย เชสเลยเทคแอคชั่นหนุนให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีด้วย ส่วนหนึ่งป...ยังไม่พูดอะไร ที่เป็นคดีเกี่ยวกับกรรมการสภาฯถูกร้องไปเยอะมากเลขาธิการเชสกล่าว

รศ.วีรชัย ตอบคำถามว่า กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ว่า  ทุกคนอาจมองว่าเป็นประเด็นเล็กน้อย แต่ถ้าดู 5 ปีย้อนหลัง สถาบันอุดมศึกษามีเรื่องร้องเรียนไปยังป.ป.ช. ที่เป็นข่าวครึกโครม เช่นปัญหาเงินกู้ของสถาบันเทคโนโลยีฯลาดกระบัง การอนุมัติเงินหลายร้อยล้านพันล้านสร้างอาคาร ผู้ที่รับโครงการตรวจสอบพบเป็นบริษัทเป็นของกรรมการสภาฯ เป็นต้น มีเรื่องในมหาวิทยาลัยรัฐร้องเรียนเข้าไปเยอะแยะมาก เชสมองว่าการไม่ยอมให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ไม่สร้างให้เกิดธรรมาภิบาล ทั้งที่ประชาชนจับตาดูอยู่ เชสจึงต้องเทคแอค่ชั่นให้เกิดบรรทัดฐานที่ดี ให้เกิดการคานอำนาจระหว่างกรรมการสภาฯ และผู้บริหารในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ที่ผ่านมาใครจะตรวจสอบสภาฯ เป็นไปได้ยาก ถ้าทำให้เป็นกติกาปกติ การแจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่น่าจะเสียหาย

ที่ถามว่ากังวลเรื่องคดีอาญา หากเป็นการหลงลืมแสดงบัญชี ให้ดูที่เจตนา ไม่น่าใช่ความผิดถึงโทษติดคุกได้ ส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคนไม่พร้อม เป็นคนนอกบางคนที่มีปัญหา มีเปอร์เซ็นต์น้อยมาก มหาวิทยาลัยก็น่าจะหาผู้ที่พร้อมมาดำรงตำแหน่งได้

รศ.วีรชัย กล่าวว่า ในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ตนและตัวแทนกรรมการเชส จะไปยื่นหนังสือต่อป... เสนอให้ลงลึกในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ในอุดมศึกษาของรัฐด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เชส ได้มีแถลงการณ์สนับสนุนให้ดำเนินการกำหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาฯต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.. ๒๕๖๑ ตามความปรากฏในข้อ ๗ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ตามความในข้อ ๗..๗ สถาบันอุดมศึกษาของในกำกับของรัฐ และตามความในข้อ ๗.๑๐ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป...กำหนด ตามความในข้อ ๗.๑๐.๖ นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ ได้มีการกำหนดให้บุคลซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทำการยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อป.ป.ช.นั้น

ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการดังกล่าวอย่างยิ่งต่อการสร้างธรรมภิบาลในระบบบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงขอสนับสนุนป.ป.ช.ในการดำเนินการดังกล่าว

ประกาศป.ป.ช.พ่นพิษ ทำกรรมการสภาวิทยาลัยไขก๊อกลาออก หนีกฎยื่นบัญชีทรัพย์สิน ขณะนี้นายกฯสั่งให้หาทางออกดังกล่าวแล้ว ขณะที่ประธานป.ป.ช.ยันเป็นการทำตามกฎหมาย แต่เปิดช่องอาจเลื่อนบังคับใช้ได้ก่อน 2 ธ.ค.ออกไปก่อน แต่ปมนี้ ก็มีฝ่ายสนับสนุนให้ตรวจสอบ เพื่อเป็นการสร้างธรรมาธิบาลในองค์กรภาครัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด