ท่าอากาศยานนครศรีฯ-ท่าอากาศยานสุราษฎร์ฯ เปิดให้บริการวันนี้ 12.00 น. (คลิป)

05 ม.ค. 2562 เวลา 3:55 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมท่าอากาศยาน ขอรายงานว่า ทุกท่าอากาศยานยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีที่จะเปิดให้บริการเวลา

12.00น วันนี้

1.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ระบบไฟฟ้าสนามบินพร้อมใช้งาน อยู่ระหว่างทำความสะอาดทางวิ่ง ทางขับลานจอดไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตราย

2.ท่าอากาศยานชุมพร อากาศยานขึ้นลงตามปกติ

3. ท่าอากาศยานระนองไม่มีฝน ลมสงบ เที่ยวบินนกแอร์ เที่ยวแรก ลงเวลา 07.10 น.เรียบร้อย สภาพทั่วไปปกติ

4.ท่าอากาศยานตรัง ไม่มีฝน

5.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ไม่มีฝน อยู่ในระหว่างตรวจสอบความพร้อมเปิดใช้งาน 1200น

6.ท่าอากาศยานกระบี่ สภาพอากาศบริเวณ ทกบ.มีเมฆมากฝนตกเล็กน้อยสลับกับหยุดตก ทัศนวิสัย5กิโลเมตร ไม่มีลมแรง อากาศยานขึ้นลงปกติ

7.ท่าอากาศยานนราธิวาสไม่มีฝน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th