"หลวงพ่อคง" เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง ละสังขารแล้ว สิริอายุ 96 ปี

10 ม.ค. 2562 เวลา 10:44 น.

พระครูถาวรวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มรณภาพแล้วด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 20.45 น. เมื่อวันที่ 9ม.ค. 62  สิริอายุ 96 ปี จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ วันที่ 12 ม.ค. นี้ ณ วัดเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

ลูกศิษย์โพสต์เฟชบุ๊กอาลัย! พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงพ่อคง) เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  ซี่งอาพาธเป็นโรคปอด เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2561 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และวันนี้ 9ม.ค.62เวลา 20.45 น. ได้มรณภาพแล้วด้วยอาการสงบ สิริอายุ 96 ปี จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ในวันที่ 12 ม.ค. นี้ ณ วัดเขากลิ้ง ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

พระครูถาวรวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มรณภาพแล้วด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 20.45 น. เมื่อวันที่  9ม.ค. 62  สิริอายุ 96 ปี จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ วันที่ 12 ม.ค. นี้ ณ วัดเขากลิ้ง  จ.เพชรบุรี

สำหรับประวัติของหลวงพ่อคงนั้น ท่านธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพร ตั้งแต่จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครปฐม จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จนกระทั่งธุดงค์มาถึงแก่งกระจาน และปักกลดตรงบริเวณป่าไผ่ที่เป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ในเวลากลางคืนนั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่ภายในกลด จนเวลาเที่ยงคืนได้เวลาจำวัด ในคืนหนึ่งได้ฝันว่า “ตัวท่านเองเดินแบกกลดไปในป่าถึงแม่น้ำแห่งหนึ่ง มีช้างเดินตามท่านมาด้วย 3 เชือก ในความฝันท่านเดินข้ามแม่น้ำที่ลึกนั้นได้โดยไม่จม

พระครูถาวรวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มรณภาพแล้วด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 20.45 น. เมื่อวันที่  9ม.ค. 62  สิริอายุ 96 ปี จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ วันที่ 12 ม.ค. นี้ ณ วัดเขากลิ้ง  จ.เพชรบุรี

พร้อมกันนั้นช้าง 3 เชือกเดินข้ามมาด้วยโดยไม่จมเช่นกัน เมื่อตื่นจากความฝัน หลวงพ่อคงนั่งคิดตรึกตรองถึงความฝันนั้นอยู่หลายวัน แต่แก้ไม่ตกไม่รู้ว่าความฝันนั้นหมายถึงอะไร จนกระทั่งเดินทางไปกราบเรียนพระอุปัชฌาย์ของท่าน คือพระครูญาณประยุติ (หลวงพ่อเรียน) เมื่อหลวงพ่อเรียนได้รับฟังการเล่าแล้ว ท่านก็ทำนายความฝันนั้นให้ว่า “คุณคง คุณจะทำป่าตรงนั้นให้เป็นวัดขึ้นได้ในอนาคต แม้จะยากแสนยากอย่างไรก็จะประสบผลสำเร็จ ดุจดังที่คุณได้ข้ามแม่น้ำนั้นมาได้โดยปราศจากอุปสรรคใดๆ”

ต่อมาหลวงพ่อคงดำเนินการสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2513 ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถจนแล้วเสร็จ เมื่อพ.ศ.2525 และได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยกรมศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2528 พร้อมกันนั้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2529 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

และจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา เมื่อปี 2550 จากการที่หลวงพ่อคง ฐิตวิริโย เป็นพระผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมจากท่านเจ้าคุณเทพฯ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ที่พระครูสังฆรักษ์

ต่อมาได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ “พระครูถาวรวิริยคุณ” จากชั้นโท เลื่อนเป็นพระครูชั้นเอกในชื่อพระราชทินนามเดิม และได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ทำหน้าที่กุลบุตรผู้ที่เข้ามาขอบวชในบวรพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน

พระครูถาวรวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มรณภาพแล้วด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 20.45 น. เมื่อวันที่  9ม.ค. 62  สิริอายุ 96 ปี จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ วันที่ 12 ม.ค. นี้ ณ วัดเขากลิ้ง  จ.เพชรบุรี